Odbyte spotkania

Pągowscy herbu Pobóg

Pągowscy herbu Pobóg

Spotkanie odbyło się 30.11.2015. Prelegent: Jan Pągowski, Honorowy Prezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego Najdawniejsi protoplaści rodu Pągowskich herbu Pobóg Jan Pągowski zreferował swój kolejny artykuł dla Gens na temat rodziny Pągowskich herbu Pobóg. W 1990 ukazał się pierwszy artykuł zatytułowany „Poszukiwanie początków rodu Pągowskich h. Pobóg”. Wiele hipotez, które zostały tam postawione, zostało potwierdzonych. Podjęcie dalszych […]

Badania Genetyczne dr Stanaszek - dyskusja po wykładzie

Badania genetyczne

Spotkanie odbyło się 28.09.2015. Prelegent:dr Łukasz Maurycy Stanaszek, kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie Badania genetyczne i ich znaczenie dla genealogii Wykład p. dr. Łukasza Maurycego Stanaszka na pt. „Badania genetyczne i ich znaczenie dla genealogii”. Ja już kilkakrotnie podchodziłem do tego zagadnienia, ale dopiero teraz zacząłem rozumieć na czym cała „zabawa” […]

Armii Napoleońskiej Markowski

Przodkowie w Armii Napoleońskiej

Spotkanie odbyło się 29.06.2015. Prelegent: Maciej Markowski, członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, potomek porucznika 17 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego „Czy można się czegoś dowiedzieć o swoich przodkach służących w Armii Napoleońskiej?” Epoka napoleońska odcisnęła głębokie piętno na naszej ojczyźnie i do tej pory budzi gorące emocje. W tym okresie w wojsku służyło znacznie powyżej 100 tysięcy […]

Mieczysław Fogg

Wspomnienie o Mieczysławie Foggu

Spotkanie odbyło się 25.05.2015. Prelegent: Michał Fogg, prawnuk słynnego pieśniarza dawnej Warszawy Mieczysława Fogga „Wspomnienie o Mieczysławie Foggu i innych znamienitych postaciach Jego rodu” W trakcie spotkania zaprezentowane zostały prywatne zdjęcia artysty, okraszone opowieściami przekazywanymi w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jakim był człowiekiem, prywatnie i zawodowo? Jak wyglądała jego kariera i czy wszystkie legendy […]

Genealogia i genetyka Rodu Raczko

Genealogia i genetyka rodzin Raczko

Spotkanie odbyło się 27.04.2015. Prelegent: Waldemar Raczko, członek WTG Genealogia i genetyka rodzin Raczko W wyniku prawie dziesięcioletnich badań dokumentów archiwalnych i analizy publikacji genealogicznych okazało się, że na przestrzeni wieków żyło kilka szlacheckich rodzin Raczko lub Raczkowicz nie spokrewnionych z sobą w linii męskiej. Przodkowie wszystkich tych rodzin w XV wieku zamieszkiwali Wielkie Księstwo […]

Igor Strojecki

Aleksandra Błoka polskie koligacje

Spotkanie odbyło się 30.03.2015. Prelegent:Igor Strojecki, wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego Niemieckie korzenie, polskie koligacje rosyjskiego poety Aleksandra Błoka (1880-1921)

Genealogia Roztworowskich

Dylematy polityczne Rostworowskich na przestrzeni Historii Polski

Spotkanie odbyło się 23.02.2015. Prelegent: Stanisław Jan Rostworowski, autor pomnikowego, dwutomowego dzieła: ,,Monografia rodziny Rostworowskich. Lata 1386-2012” Dylematy polityczne Rostworowskich na przestrzeni Historii Polski Pisanie ,,Monografii rodziny Rostworowskich” pochłonęło autorowi 19 lat pracy. Obejmuje wieloletni dorobek badawczy zmarłego we Francji Stefana Mariana Rostworowskiego uzupełniony późniejszymi, wieloletnimi kwerendami archiwalnymi. Publikacja zawiera ponad 600 ważnych zdjęć rodzinnych […]

Ignacy Gogolewski

Ignacy Gogolewski

Spotkanie odbyło się 26.12.2015. Prelegent: Ignacy Gogolewski, aktor teatralny i filmowy, reżyser, scenarzysta Ignacy Gogolewski – opowieść o rodzinnych i aktorskich korzeniach Ignacy Gogolewski (ur. 17 czerwca 1931 w Ciechanowie, korzenie rodziny wywodzą się z miejscowości Gogole Wielkie) − aktor teatralny i filmowy, reżyser, scenarzysta. Maturę uzyskał w Otwocku w 1949, w 1953 zdał egzamin […]

Zapisz się do naszego newslettera