Quaerenda – Biuletyn WTG

Quaerenda nr 7 okładka pełna

W 1993 roku w Warszawie ośmiu genealogów zafascynowanych historią własnych rodzin założyło organizację, która miała stanowić forum wymiany doświadczeń i wsparcia dla wszystkich badaczy swoich korzeni. Niedługo później wydano pierwszy numer biuletynu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, któremu nadano nazwę Quaerenda. Wyraz ten w języku łacińskim oznacza poszukiwania. Na przykład dewiza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Veritas in omnibus quaerenda est” oznacza „we wszystkim szukać prawdy”. Od tego słowa pochodzi również polski wyraz kwerenda (Wikipedia), ale niektórzy informatycy wywodzą go od angielskiego słowa query ;).

Biuletyn co roku ukazywał się do 2004 roku (czyli powstały numery od 1 do 4).

W 2018 roku, w 25. rocznicę powstania Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego zarząd postanowił wrócić do  tradycji wydawania biuletynu, na którego łamach nasi członkowie mogą prezentować wyniki swoich poszukiwań przodków oraz przedstawiać wydarzenia z życia stowarzyszenia.

W rocznicowym numerze przypomniano początki WTG oraz ważne informacje z działalności stowarzyszenia w latach 1993-2018. W biuletynie Quaerenda zamieszczono również 14 artykułów napisanych przez członków stowarzyszenia poświęconych prowadzonych przez nich badaniom.

Duże zainteresowanie papierowym wydaniem Quaerendy zachęciły do kontynuowania przygotowywania biuletynu WTG. W 2019 roku wydano staraniem stowarzyszenia numer 6, w którym opisano, jak obchodzono 25 lecie Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz zawarto również 14 artykułów autorstwa członków stowarzyszenia. Oddano również łamy Pomorskiemu Stowarzyszeniu Genealogicznemu  na wspomnienie o zmarłym w 2018 roku Stanisławie Pieniążku, wybitnej postaci świata genealogicznego, twórcy Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, jego wieloletniego prezesa i animatora życia genealogów hobbistów.

Zawirowania spowodowanie pandemią koronawirusa (COVID-19) spowodowały opóźnienie wydania numeru 7, który jest dostępny dopiero w 2021 roku. Zawiera on 9 artykułów członków opisujących ich poszukiwania przodków oraz sprawozdanie z międzynarodowej konferencji genealogicznej zorganizowanej przez WTG w dniach 15-16 czerwca 2019 roku (Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne w Warszawie).

Zbieramy materiały do kolejnego, już dziesiątego numeru biuletynu Quaerenda. Zainteresowane osoby opublikowaniem artykułu powinny się zgłaszać do Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego (dane kontaktowe). 

Wymagania:
– tekst do 10 stron  znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman – 12) co odpowiada ok. 20 000 tys. znaków ze spacjami,
– ilustracje lub zdjęcia w rozdzielczości min. 300 dpi,
– ilustracje odpowiednio opisane, z  zaznaczeniem miejsca umieszczenia w tekście,
– tekst i zdjęcia przesyłamy oddzielnie (Ważne: nie wklejamy zdjęć/ ilustracji  w tekst),
– konieczne jest podanie źródła zdjęcia lub ilustracji,

Termin nadsyłania artykułów 29 lutego 2024.