Wystawa z okazji XXV-lecia WTG

wystawy Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Drugiego dnia obchodów XXV-lecia Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego (2 czerwca 2018) w gmachu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego (ul. Koszykowa 26/28) została otwarta wystawa przedstawiająca historię, działalność stowarzyszenia. Część plansz przedstawiające drzewa genealogiczne i historię ich rodzin rodzin została dostarczona przez członków. Wystawę, której współorganizatorem jest Bibibliteka, można obejrzeć do końca miesiąca.

Wystawa składa się z 20 plansz.
Podstawowa informacja o stowarzyszeniu i jego działalności. Podstawową formą działalności są comiesięczne otwarte spotkania dla członków i sympatyków
stowarzyszenia, służące poszerzaniu naszej wiedzy. Dodatkowo prowadzimy działalność popularyzatorska starając się zachęcić do zajmowania się genealogią osoby w wieku od kilkunastu do 100 lat. Badania genealogiczne prowadzone przez członków ze względu na napływowy charakter mieszkańców naszego miasta obejmują niemal cały świat. W ciągu całego okresu działania WTG nasi członkowie opublikowali dziesiątki artykułów i kilkadziesiąt książek oraz wielokrotnie występowali na konferencjach genealogicznych.

Historia Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. Znajdują się na nim: protokół z zebrania założycielskiego 26.05.1993 oraz zdjęcia z wernisażu wystawy WTG w Domu Polonii w 2003 r., gali z okazji XX-lecia WTG w 2013 r.w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie, członków stowarzyszenia wykonane 25.05.2013 podczas gali z okazji XX-lecia WTG, reprezentacji WTG na Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu w 2017 r. a także ze spotkanie wigilijnego członków WTG w 2017 r.

Popularyzacja genealogii. Przedstawia działania członkowie WTG z ostatnich lat w tym zakresie. Prowadziliśmy lekcje w kilku szkołach podstawowych i liceach oraz wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Warszawie i okolicach. Wraz z Polskim Towarzystwem Genealogicznym przy współpracy z parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Lesznie zorganizowali dwa, składające się z kilku spotkań, kursy dla początkujących genealogów. Jesienią zeszłego 2017 na zaproszenie Centrum Nauki Kopernik siedmioosobowa grupa członków prowadziła wykład, warsztaty i konsultacje podczas Wieczoru dla Dorosłych w CNK. Stowarzyszenie brało udział w różnorakich ogólno-warszawskich imprezach, takich jak Noc Muzeów czy Piknik Archiwalny, a obecnie Noc Bibliotek. Tradycją staje się również prowadzenie warsztatów podczas Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu.

Publikowanie historii naszych rodzin. W ciągu 25 lat działalności członkowie WTG na różne sposoby utrwalali historię swoich rodzin. Powstało wiele artykułów opublikowanych w pismach historycznych, genealogicznych i prasie popularnej. W 1996 r. rozpoczęto publikowanie Biuletynu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego „Quaerenda”, który nadal jest wydawany w związku z ważniejszymi rocznicami stowarzyszenia. Członkowie WTG opublikowali kilkadziesiąt książek, w różny sposób opisujących losy ich przodków i krewnych. W ostatnich czasach, dzięki dostępności Internetu, powstaje coraz więcej portali poświęconych genealogii. Wśród witryn stworzonych przez osoby należące do stowarzyszenia, warto wymienić strony poświęcone rodzinie Raczko, Piekarskich oraz ogólniejszym poszukiwaniom genealogicznym Kim Oni byli. Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne bywa też widoczne w telewizji. Między innymi rodziny naszych członków były bohaterami kilku odcinków „Sagi Rodów” nagrywanych przez TVP w latach 2003-2017. Biblioteka stowarzyszenia zawiera niemal 200 pozycji poświęconych genealogii. Są to publikacje, odbitki artykułów oraz rękopisy. Część książek pochodzi z darów członków oraz autorów mających prelekcje podczas spotkań WTG.

Regularne spotkania Na spotkania składają się wykłady ekspertów, pracowników archiwów i podobnych instytucji, ciekawych ludźmi, a także samych członków stowarzyszenia. Po wielu wystąpieniach wykładowcy są zasypywani pytaniami przez rozdyskutowanych uczestników. W spotkaniach WTG uczestniczą nie tylko członkowie, ale także sympatycy i inni goście zainteresowani tematem danego wykładu. Po wykładzie rozpoczyna się wymiana doświadczeń, dyskusje pomiędzy uczestnikami, które często są kontynuowane poza salą wykładową.

Plansze członków dotyczą zarówno pojedynczych przodków (np. Stanisław Marciniak, Walenty Wyrzyk) jak i całych rodzin (Geberowie, Gliwińscy, Klawe, Mierzejewscy, Piekarscy, Raczko, Szalewicze, Wolffgramowie, Wyrzykowie). Większość z plansz ma swoje odpowiedniki w biuletynie Quaerenda nr 5