6. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne 2024

Warszawskie Spotkania Genealogiczne WTG

Miejsce:   Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul.  Broniewskiego 48, Warszawa

Uwaga: Na konferencji, oprócz prelekcji, odbędą się warsztaty genealogiczne. Liczba uczestników warsztatów będzie ograniczona.

UWAGA: Zapisy na warsztaty zostają zamknięte ze względu na zapełnienie list.

Dzień 1. (sobota 25 maja) 10:00-15.30, w godzinach 10:00 – 14:00 blok wykładów z tłumaczeniem symultanicznym (PL, ANG, NIEM)

9:30 – Rejestracja

10.00 – 10.10 – Powitanie

10:10 – 11:00 – Procesy migracyjne wśród polskich i polskojęzycznych ewangelików w XIX/XX w. – prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

11:00 – 11:50 – Digitalizacja zbiorów ukraińskich archiwów państwowych przez FamilySearch – Gilles François, FamilySearch.org (USA, Niemcy)

11:50 – 12:20 – Przerwa kawowa

12:20 – 13:10 – Rozbitkowie: podróż do ziemi obiecanej. Powroty uchodźców do odrodzonej Polski  – Piotr Zawilski, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego (Polska)

13:10 – 14:00 – Archiwa Arolsen i ich zbiory cyfrowe – Giora Zwilling, The Arolsen Archives – International Tracing Service (Niemcy)

14:00 – 14:15 – Wspólna fotografia

14:15 – 15:15 – Przerwa obiadowa
Restauracje w okolicy CHAT

15:15 – 16:15 – Zespół archiwalny „Państwowy Urząd Repatriacyjny. Zarząd Centralny w Łodzi” z zasobu Archiwum Akt Nowych jako źródło do badań genealogicznych – Jakub Szuliński, Archiwum Akt Nowych (Polska)

17:30 – 19:00 – Spacer po Powązkach Wojskowych ul. Powązkowska 43/45 pt: „Czar PRL-u” – zbiórka przy domu pogrzebowym. Poprowadzi Igor Strojecki.

20:00 – 24:00 – Składkowe spotkanie integracyjne w „Pracowni na Kole”, ul. Ożarowska 61, Warszawa

Ilość uczestników ograniczona, impreza składkowa

UWAGA: Zapisy na spotkanie integracyjne zostają zamknięte ze względu na zapełnienie listy.

Dzień 2. (niedziela 26 maja) 10.00–14.30

9:30 – rejestracja

10:00 – 10:50 – Ewakuacja i deportacja ludności z Królestwa Polskiego w latach 1914-1915 – dr hab. Krzysztof Marian Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)

10.50 – 11:40 – Romowie. Kultura a genealogia – Adam Bartosz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Polska)

11:40 – 12: 20 – Historia cmentarzy ewangelickich i ich dokumentacja – Piotr Kędziora-Babiński, Fundacja Kamienie Niepamięci (Polska)

12:20 – 12:50 – przerwa kawowa

12:50 – 13:40 – Źródła do badań nad genealogią Karaimów polsko-litewskich  – dr Anna Sulimowicz-Keruth, Uniwersytet Warszawski (Polska)

13:40-14:20 – Warszawskie ślady w dziejach ewangelickich rodów krakowskich – Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (Polska)

14:20- 14:30 – Zakończenie konferencji

Warsztaty dzień 1 (sobota 25 maja) –  sala 206:

15:15 – 16:45 – Warsztaty translatorskie: język rosyjski – Rosyjskie skróty przydatne dla genealoga: od XIX-wiecznych źródeł do współczesnego slangu genealogicznego, dr Tatiana Wojtas (Polska) LISTA ZAMKNIĘTA

Warsztaty dzień 2 (niedziela 26 maja)  – sala 206:

10:50 – 12:20 – Warsztaty translatorskie: język hebrajski – Podstawy hebrajskiej epigrafiki nagrobnej – Krzysztof Bielawski, Uniwersytet Warszawski (Polska) LISTA ZAMKNIĘTA Materiały do pobrania Podstawy czytania inskrypcji

12:50 – 14:20 – Warsztaty komputerowe (konieczny własny laptop lub tablet) – Korzystanie z baz danych Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w praktyce – Michał Zieliński, Polskie Towarzystwo Genealogiczne (Polska) LISTA ZAMKNIĘTA

Wydarzenia towarzyszące

W trakcie konferencji dostępne będą punkty konsultacyjne:

  • niemieckiego stowarzyszenia genealogicznego AGOFF
  • FamilySearch (z dostępem do skanów jak w Centrum Historii Rodziny)
  • Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy
  • Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Aktualności na temat konferencji dostępne są na naszej stronie na Facebooku