Stanisław Kontkiewicz przy pracy

Stanisław Kontkiewicz – zasłużony i zapomniany

Spotkanie odbyło się 27.11.2017

Prelegent: Andrzej Kontkiewicz

Stanisław Kontkiewicz – zasłużony i zapomniany

Koniec XIX w. w Królestwie Polskim to czas tworzenia się inteligencji – nowej bardzo złożonej warstwy społecznej, której członkami stawali się, wywodzący się najczęściej ze zubożałej szlachty i mieszczaństwa, ponadprzeciętnie wykształceni przedstawiciele różnych grup zawodowych. Głównymi cechami inteligencji był jej patriotyzm, a wraz z nim służba narodowi, dbanie o tradycje narodowe, o podnoszenie poziomu cywilizacyjnego, troska o sprawiedliwość społeczną i związane z tym społecznikostwo. Jednym z przedstawicieli tej warstwy, do którego znakomicie pasuje ten opis, był żyjący na przełomie XIX i XX w. Stanisław Kontkiewicz – polski inżynier górniczy i geolog, ojciec jednego z wybitniejszych architektów warszawskich Mariana Kontkiewicza. O jego życiu i dokonaniach opowiedział jego prawnuk Andrzej Kontkiewicz, który od trzech lat razem z żoną Anną zajmuje się dokumentowaniem historii rodziny. Państwo Kontkiewicz informacje na temat rodziny opisują na blogu oraz na facebooku Józef Kontkiewicz i Jego Rodzina

Stanisław Kontkiewicz urodził się w 1849 roku w Warszawie, ale większość swojego dzieciństwa i młodości spędził poza nią. Wrócił do niej dopiero jako dojrzały człowiek. Najpierw zmieniał miejsce zamieszkania w wraz z rodzicami -w miarę jak jego ojciec Józef obejmował kolejne stanowiska w szkolnictwie w różnych miastach, następnie na chwilę wrócił do Warszawy studiować w Szkole Głównej, po zamknięciu której przeniósł się na Politechnikę Ryską. Po jej ukończeniu z odznaczeniem w 1871 przeniósł się do Homla gdzie pracował przy budowie kolei żelaznej. W 1873 wstąpił do Instytutu Górniczego w Petersburgu, który ukończył po trzech latach.

Po ukończeniu drugich już studiów prowadził badania geologiczne w różnych częściach cesarstwa rosyjskiego (między innymi Ural, okolice jeziora Onega, Ukraina). W 1886 wrócił do kraju i objął stanowisko dyrektora kopalni Flora w Dąbrowie Górniczej. Przez prawie 20 lat mieszkając w Dąbrowskim Zagłębiu Węglowym położył znaczące zasługi dla rozwoju polskiego górnictwa. W 1905 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie oprócz pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Kopalni Węgla Flora prowadził ożywioną działalność społeczną. Między innymi był współorganizatorem, a później prezesem Rady Opiekuńczej gimnazjum im. Stanisława Staszica. Zajmował się również stworzeniem podwalin pod Akademię Górniczą w Krakowie (obecnie AGH). Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Zmarł w 1924 roku w Warszawie. Został pochowany Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Stanisław Kontkiewicz zostal opisany także w Wikipedii.

This slideshow requires JavaScript.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA/2 miliony

Spotkanie odbyło się 30.10.2017

Prelegentka: Barbara Maria Morawiec, Kierownik Zespołu Zadania 5. Promocja i Informacja
Zespół projektowy do realizacji projektu „e-usługa OMNIS”

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA/2 miliony.

Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego wystosował zaproszenie do kierownictwa Biblioteki Cyfrowej POLONA w związku z wprowadzeniem zmian niedawnych w serwisie, które ponownie umożliwiły wykorzystanie tej biblioteki przy poszukiwaniach genealogicznych. Dzięki uprzejmości kierownictwa mieliśmy przyjemność gościć Panią Barbarę Marię Morawiec z bardzo interesującym wykładem.

Wyszukiwanie

Ta najważniejsza dla nas zmiana to możliwość zaznaczenia pola przeszukaj treść. Niestety, przy prostym wyszukaniu nie można wykorzystywać żadnych z możliwości, które posiadają od dawna wyszukiwarki, jak wyszukiwanie frazy czyli dwu lub więcej wyrazów w różnych odmianach, leżących blisko siebie. Jedynie możliwe jest wyszukiwanie słów oddzielonych od siebie przecinkiem, co skutkuje pokazaniem takich dokumentów, w których występują te dwa słowa. Oczywiście mogą się one znajdować obok siebie jaki i na początku i końcu książki i być ze sobą zupełnie nie związane.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA wyszukiwanie

Pod opisem każdej wyszukanej pozycji pokazuje jedno ze znalezionych wystąpień jednego ze słów.
Dopiero naciśnięcie przycisku Pokaż więcej rozwija wszystkie wyniki wyszukania. Oznacza to, że za każdym razem musimy nacisnąć ten przycisk, aby zobaczyć, czy na pewno w danej pozycji nie ma interesujących nas informacji.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA wszystkie wyniki wyszukania

Obecna na spotkaniu Monika Bayer-Smykowska podpowiedziała jeszcze jeden sposób. W wyszukiwaniu zaawansowanym w polu treść można wpisać frazy w cudzysłowie czyli "słowo" lub "słowo1 słowo2" co spowoduje wyszukanie dokładnie takiego ciągu znaków (bez odmiany). Nie wyświetla się wtedy informacja co zostało znalezione, po wejściu w dokument, trzeba otworzyć Widok z panelem bocznym (trzecia ikonka po środku) i kolejny raz wyszukać, tym razem w dokumencie.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA wyszukiwanie w dokumencie

Nie jest to wszystko tak łatwe jak to kiedyś opracowano na przykład w austriackiej cyfrowej bibliotece prasy ANNO, ale tamta biblioteka została stworzona dla poszukujących informacji, a POLONA służy ładnemu pokazywaniu zabytków bibliofilskich. No i POLONA swoją jakością bije na głowę chyba wszystkie inne nasze biblioteki cyfrowe.

Korzystanie z menu

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA menu boczneW górnym lewym rogu znajduje się kwadratowa ikonka menu, dzięki której możemy dostać się do kilku ciekawych pozycji.

Zbiory

Tego menu można użyć na przykład do szybkiego przejścia wyszukiwania fotografii

Prasa

W Panelu prasa można wyszukać interesujące nas pismo i odpowiednie wydanie. Przy czym trzeba bardzo precyzyjnie podawać nazwę. Przykładowo szukając Kurjera Warszawskiego, nie możemy użyć obecnie używanych zasad i wpisać Kurier.

Kolekcje

Kolekcje są to przygotowane przez bibliotekarzy zbiory dokumentów na określony temat lub jednego autora. Interesujące nas tematy to mogą być: Plany Warszawy, Skarby kartografii, Powstanie styczniowe.

Moja POLONA

Po zalogowaniu się (jest oczywiście bezpłatne), można korzystać z dodatkowych funkcji: własnych kolekcji, łatwo wyszukiwać ulubione pozycje oraz robić notatki. Wszystko jest dostępne tylko dla osoby zalogowanej.

Prezentacja Pani Barbary Marii Morawiec była wielokrotnie przerywana dociekliwymi pytaniami, na które prelegenta cierpliwie i fachowo odpowiadała.

Po prezentacji od Pani Barbary Marii Morawiec otrzymaliśmy jeszcze uzupełnienia:
lista Bibliotek cyfrowych w Polsce
lista Bibliotek cyfrowych na świecie.
Znajdują się na jej wartym przejrzenia blogu.

Film promujący Bibliotekę cyfrową POLONA/2 miliony (182 MB bajtów do ściągnięcia).

Informacje dotyczące nowych funkcjonalności i możliwości korzystania z wyszukiwania prostego i zaawansowanego znajduje się na stronach biblioteki – na samym dole strony znajduje się belka z odesłaniami do informacji o Bibliotece, odpowiedziami na często zadawane pytania (FAQ), pomoc czy przełączania pomiędzy wersją polską i angielską.

Dziękujemy koledze Igorowi Strojeckiemu za fotoreportaż ze spotkania. Poniżej kilka jego zdjęć.

This slideshow requires JavaScript.

Dawne dokumenty notarialne

Dawne dokumenty notarialne

Spotkanie odbyło się 29.05.2017.

Prelegentka: Izabela Heropolitańska

Dawne dokumenty notarialne – część I (część II odbędzie się w sezonie jesienno- zimowym)

Na prelekcji zostały poruszone następujące tematy:
Historia notariatu
Pozycja notariusza dawniej i dziś
Ustawy notarialne od 1808 r. do 1991 r.
Obszar działania notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Rodzaje dokumentów notarialnych – od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty, jakie musiały być sporządzane przez notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty, jakie mogły być sporządzane przez notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty notarialne, których oryginały musiały pozostać w kancelarii notarialnej
Dokumenty, które po sporządzeniu nie pozostawały w kancelarii notarialnej
Przykłady dokumentów sporządzonych przez notariuszy
Dokumenty składane notariuszowi w depozyt
Przekazywanie dokumentów notarialnych do sądów hipotecznych
Losy dokumentów notarialnych po śmierci notariusza albo po zaprzestaniu przez niego praktyki notarialnej
Typowe dokumenty, jakie zawierają akta notariuszy
Udostępnienie dokumentów notarialnych przez sądy rejonowe – wydziały ksiąg wieczystych
Udostępnianie dokumentów notarialnych przez Archiwa Państwowe – przepisy a praktykaIzabela Heropolitańska – prawnik, specjalistka min. z zakresu prawa wekslowego oraz ksiąg wieczystych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka 23 książek, które osiągnęły łącznie 63 wydania (plus 3 w przygotowaniu) oraz wielu artykułów, opublikowanych w miesięczniku genealogicznym More Maiorum, dot. udostępniania przez USC oraz archiwa różnego rodzaju dokumentów.

This slideshow requires JavaScript.

Noc Muzeów w Archiwum Państwowym w Warszawie 2

Noc Muzeów w Archiwum Państwowym w Warszawie

20 maja 2017 roku Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne miało przyjemność występować gościnnie Archiwum Państwowego w Warszawie podczas Nocy Muzeów. W oddanej przez Archiwum do naszej dyspozycji salce Piotr Nojszewski przeprowadził dwa godzinne wykłady (o 19.30 i 21.00). Pierwszy z nich zgromadził ponad 30 osób, co przekraczało pojemność sali – przez większość czasu słuchacze stali nawet na korytarzu. Drugi wykład już nie był aż tak oblegany – salka okazała się akurat. Podczas wykładów rozmawialiśmy z odwiedzającymi archiwum, a w ich przerwach prowadziliśmy konsultacje, Zaciekawionych genealogią stosunkowo łatwo było wyłapać – w pracowni naukowej archiwum zorganizowano wystawę poświęconą genealogii i starym gazetom. Dla nas, członków WTG obsługujących naszą część Nocy Muzeów, była to też okazja do poprowadzenia mniej formalnych rozmów z pracownikami tej instytucji.
Noc Muzeów zakończyliśmy około godziny 24.

This slideshow requires JavaScript.

Zbiory i działalności Archiwum Ośrodka Karta 4

Zbiory i działalności Archiwum Ośrodka Karta

Spotkanie odbyło się 25.04.2017.

Prelegentka: Katarzyna Januszewska ,archiwistka w Archiwum Dokumentowym Ośrodka Karta

W poszukiwaniu losów jednostki. Prezentacja zbiorów i działalności Archiwum Dokumentowego Ośrodka Karta

Ośrodek Karta jest niezależną organizacją pozarządową, która między innymi prowadzi największe w Polsce archiwum społeczne. Archiwalia, które są pozyskiwane (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Pracownicy i wolontariusze Ośrodka docierają do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywają ich relacje, zabezpieczają i chronią dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu.

Zasób Ośrodka karta obejmuje między innymi: Archiwum Wschodnie (1901-1956), Archiwum Opozycji (1956-1990) oraz Kolekcję „Solidarność” – narodziny ruchu wpisane przez Międzynarodowy Komitet Doradczy UNESCO w ramach programu „Pamięć Świata” na międzynarodową listę najważniejszych światowych zbiorów archiwalnych, W sumie jest to 1 800 metrów bieżących dokumentów, 280 000 zdjęć i 5 000 nagrań – relacji świadków historii.

Indeks Represjonowanych – opracowaną w Ośrodku bazę danych 1 500 000 biogramów i dokumentacji osób represjonowanych w ZSRR przekazano 8 maja 2013 do IPN.
Ośrodek Karta zajmuje się także upowszechnianiem historii prowadząc działalność wydawniczą i edukacyjną. Tutaj powstaje kwartalnik historyczny „Karta” oraz wiele książek i albumów. Oprócz wydawnictw tradycyjnych Karta udostępnia przez Internet 46 000 publikacji.

Ośrodek Karta to nie tylko archiwa, ale także wiele działań na rzecz poznawania i zachowania historii, która staje źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, i wspiera pojednanie. Z inicjatywy tej organizacji powstał Domu Spotkań z Historią – miejsce znane chyba nam wszystkim. Inicjatywą Karty jest również integracja ruchu archiwów społecznych w Polsce w ramach projektów Archiwa społeczne w Polsce oraz Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. W ramach tej akcji działa 450 podmiotów. I wiele więcej.

This slideshow requires JavaScript.

Stowarzyszenie Gwara Warszawska

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Gwara Warszawska

Spotkanie odbyło się 27.03.2017.

Prelegenci: Martyna Goździuk i Janusz Dziano, pasjonaci języka dawnej Warszawy, współtwórcy Stowarzyszenia Gwara Warszawska

Jak mówiła warszawska ulica opowiada Stowarzyszenie Gwara Warszawska

Przedstawiciele Stowarzyszenia Gwara Warszawska wprowadzili słuchaczy w podstawowe arkana języka, którym kiedyś posługiwała się część warszawiaków. Było to złożenie wielu kultur, elementy dialektu mazowieckiego, germanizmów, rusycyzmów oraz języka jidysz. Ale to nie tylko słowa i specyficzna wymowa, to esencja charakteru tego miasta. To przebojowość, humor i pozytywne cwaniactwo, czyli wszystko to co sprawiło, że miasto wciąż trwa i się rozwija.
Uczestniczący w wykładzie mieli możliwość poznania z jakich języków pochodziły i w jaki sposób powstawały poszczególne słowa czy wyrażenia. Al także jakie czynniki kształtowały różnice językowe pomiędzy różnymi częściami miasta. Chyba najbardziej widoczne były one pomiędzy prawo (będąca bardziej pod wpływem języka rosyjskiego) i lewobrzeżną (większe wpływy języka niemieckiego) częściami miasta.
Dla niektórych zaskakujący był fragment, w którym słuchacze dowiedzieli się jakie elementy gwary na stałe zadomowiły się w dzisiejszym codziennym języku, czasami tracąc swoje oryginalne znaczenie. Zwroty, powiedzonka, słowa charakterystyczne dla Warszawy cały czas brzmią na ulicach miasta, więc wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że używa gwary warszawskiej.
W wykładzie oczywiście nie zabrakło informacji o słynnych wiązankach, których kunszt, niestety został wyparty przez zaledwie kilka nowych wyrazów używanych jako przecinki.

Mimo, że gwara warszawska była używana przez, jak to niektórzy z pogardą określają, niziny społeczne, jest to część kultury Warszawy i powinna być przynajmniej przez mieszkańców znana. Pisał o niej “Wiech” – Stefan Wiechecki, pasjonowali się nią luminarze II RP oraz ludzie literatury jak Julian Tuwim czy Leopold Tyrmand.

Stowarzyszenie Gwara Warszawska stara zainteresować tematem wszystkich warszawiaków, zarówno rodowitych jak i flancowanych. Misją jest ocalenie od zapomnienia języka Warszawy i pokazanie, że “warsiaska nawijka” zasługuje na uwagę. Stowarzyszenie skupia się na działalności kulturowo-edukacyjnej w zakresie promocji gwary warszawskiej, tradycji i folkloru Warszawy.
Na stronie Stowarzyszenia Gwara Warszawska można znaleźć między innymi słownik gwary.
Aktualne informacje o działaniach są dostępne na facebooku.

W drugiej części odbyło się tradycyjne Spotkanie Świąteczne.

Stowarzyszenie Gwara Warszawska

Stowarzyszenie Gwara Warszawska

Maria Klawe Mazurowa Książka Z Meklemburgii do Warszawy, dzieje potomków Jana Henryka KLAWE

Dzieje potomków Jana Henryka KLAWE

Spotkanie odbyło się 27.02.2017.

Prelegentka: Maria Klawe-Mazurowa

O książce „Z Meklemburgii do Warszawy, dzieje potomków Jana Henryka KLAWE”

„Z Meklemburgii do Warszawy” to pierwszy tom zapowiadanej trylogii “Dzieje potomków Jana Henryka KLAWE”. Tom pierwszy zawiera historię jego, 2 pokoleń jego potomków i ich rodzin. Jan Henryk KLAWE był imigrantem z Niemiec, młynarzem, który po 3 rozbiorze Polski przywędrował na ziemię polskie. Osiedlił się on w mieście Warta gdzie mielił zboże w miejskim, a potem własnym wiatraku. Tylko jeden z synów, najmłodszy poszedł w ślady ojca i prowadził wiejski młyn w piotrkowskim. Również i jego synowie kontynuowali tę tradycję. Pozostali trzej synowie Jana Henryka KLAWE zamieszkali w Warszawie i tu zakładali rodziny. Dwu z nich zostało piekarzami, a trzeci ślusarzem. Potomkowie najstarszego z braci byli wierni Warszawie mieszkając i zakładają własne firmy rzemieślnicze, które później stworzyły podwaliny wielkiego przemysłu warszawskiego – piwowarskiego i farmaceutycznego.

W wyniku dogłębnych kwerendy autorka mogła nam opowiedzieć ni tylko kim byli potomkowie Jana Henryka Klawe, ale również gdzie mieszkali, jak wyglądały ich domy ale też jakie mieli słabostki i przyjemności, czy nawet jak się ubierali w połowie XIX wieku. Poszukiwania w informacji w prasie warszawskiej dały rezultat w postaci wiedzy jak się udzielali społecznie i w jakich akcjach dobroczynnych uczestniczyli.

Na kartach książki czytelnik może obserwować, jak Klawowie stopniowo przekształcali się z warszawskich rzemieślników pochodzenia niemieckiego w polskich mieszczan i przemysłowców, obywateli miejskich i wiejskich.

Z panią Marią Klawe-Mazurową mieliśmy już okazję się spotkać w zeszłym roku, gdy opowiadała o różnych pułapkach czyhających na genealogów.

Maria Klawe-Mazurowa jest z wykształcenia historykiem, autorka skryptów, materiałów edukacyjnych i źródłowych oraz przeszło setki artykułów popularyzujących reformę edukacji i metody nauczania historii. Przed kilku laty podjęła pogłębioną kwerendę archiwalną dotyczą Jana Henryka KLAWE, Efektem poszukiwań jest dotarcie do wielu źródeł wyjaśniających kwestie do tej pory błędnie przedstawiane na kartach lektury przedmiotu.

Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego otrzymała egzemplarz książki.
Biblioteka jest otwarta dla swoich członków 2 godziny przed każdym spotkaniem Towarzystwa.

Zdjęcia ze spotkania wykonane przez Igora Strojeckiego.

This slideshow requires JavaScript.

Skarby w archiwach sądowych

Skarby w archiwach sądowych i jak je odnaleźć

Spotkanie odbyło się 30.01.2017.

Prelegent: Bartłomiej Czyżewski wykształcenia prawnik, pracownik sądu w Łodzi, członek TGCP

Skarby w archiwach sądowych i jak je odnaleźć

Prelegent mówił między innymi o rodzajach dokumentacji sądowej, miejscach jej przechowywania, podziale akt sądowych na kategorie. Także przybliżył tematykę współczesnych i dawnych ksiąg wieczystych (hipotecznych), oraz akt notarialnych. Bartłomiej zaprezentował przykładowe zasoby archiwów i możliwości dostępu do nich.
Była też część praktyczna – jak szukać. Czyli jak to wygląda jak się pójdzie do sądu, co robić i mówić. Wzbudziła ona długą dyskusję, kontynuowaną w kuluarach na temat podawania uzasadnienia w podaniach o dostęp do dokumentów. Zwolennikom podawania podstawy prawnej nie udało się dojść do ustalenia wspólnego stanowiska ze zwolennikami podstawy faktycznej (czyli, że potrzebujemy tego dokumentu do badań genealogicznych). Ze znanych nam innych dyskusji na ten temat, urzędnicy również nie mają wspólnego stanowiska.

Bartłomiej Czyżewski jest członkiem Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, z wykształcenia prawnik, pracuje w sądzie w Łodzi. Oprócz genealogią interesuje się numizmatyką (blog Monetkowe bajania) i jedzeniem (blog Obiednie), ale dzięki uprawianym sportom, to ostatnie zupełnie nie wpływa na jego sylwetkę.

This slideshow requires JavaScript.