Biblioteka dobrym miejscem dla genealoga Gmach

Biblioteka na Koszykowej dla genealogów

Spotkanie odbyło się 18 czerwca 2018

Prelegentka:Joanna Jaszek-Bielecka

Biblioteka na Koszykowej dla genealogów

Spotkanie odbyło się w “Bibliotece na Koszykowej”. Pani Joanna Jaszek-Bielecka przedstawiła nam zasób biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dotyczących historii Warszawy oraz opowiedziała o Archiwum Biblioteki.

Po części wykładowej odbyliśmy krótką wycieczkę po Bibliotece.

Pani Joanna Jaszek-Bielecka, kierownik Działu Varsavianów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy / Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Wikipedia i genealogia

Wikipedia i genealogia

Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2018

Prelegentka:Julia Maria Koszewska

Wikipedia i genealogia

„Wyobraźmy sobie świat, w którym każda osoba na
naszej planecie ma wolny dostęp do sumy ludzkiej
wiedzy. Do tego właśnie dążymy.”
– Jimmy Wales
amerykański ekonomista, przedsiębiorca, współtwórca serwisów opartych na mechanizmie wiki, współzałożyciel Wikipedii i Wikicities (za Wikipedią).

Prelekcja składała się z kilku niejako autonomicznych części. W pierwszej p. Koszewska przedstawiła kilka rodzajów drzew genealogicznych i wywodów przodków funkcjonujących w Wikipedii (w tym z aktywnymi linkami). Przypomniała też, że termin drzewo genealogiczne nie musi się odnosić wyłącznie do ludzi, ale także do gałęzi nauki czy przedmiotów.

Najdłużej trwała część dotycząca procesu akceptacji hasła i jego edycji. Zgodnie z filozofią Wikipedii, jeżeli widzimy, że hasło jest błędne, to powinniśmy zareagować. Wbrew pozorom jest to stosunkowo łatwe i dobrze opisane na przykład na stronie Śmiało modyfikuj strony. Dopóki nie zdobędziemy zaufania środowiska Wikipedystów nasza edycja będzie musiała zostać zatwierdzona przez doświadczonego redaktora. Nawet jeżeli propozycje naszych zmian nie będą doskonałe, to mogą stanowić wskazówką dla innych aby na nowo opracować temat.

Podobnie jest z nowymi hasłami: jeżeli uważamy, że jakieś hasło jest warte opracowania to możemy je wpisać zgodnie z pięcioma filarami:
1.Wikipedia to encyklopedia (ency)
2.Neutralny punkt widzenia (NPoV)
3.Wolny zbiór wiedzy
4.Netykieta
5.Brak sztywnych reguł

Najwięcej kontrowersji wzbudził temat źródeł. Według Wikipedystów źródła, na które autorzy się powołują, powinny być dostępne w Internecie. Wynika to z konieczności ich sprawdzenia, bo zdażały się przypadki powoływania na nie istniejące artykuły będące tylko w wersji papierowej.

Na zakończenie p. Koszewska opowiedziała o wielu projektach siostrzanych jak Wiktionary, Wikidata, MediaWiki, WikiMedia, Wikimedia Commons i wiele innych.

Julia Maria Koszewska – bibliotekarka, specjalizuje się w zarządzaniu informacją i wiedzą. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego: licencjat z bibliotekoznawstwa (praca na temat badań genealogii Żydów Polskich), magisterium z zarządzania informacją i wiedzą i obecnie kończy doktorat na temat polityki pamięci zbiorowej kształtowanej przez programy edukacyjne w muzeach historycznych. Studiowała także religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Genealogią Żydów Polskich zajmuje się od kilkunastu lat, jako freelancer ale także jako wolontariusz przy JewishGen. Uwielbia dialog i działania na rzecz porozumienia i pokoju. Przez prawie 20 lat zaangażowana aktywnie w dialog ekumeniczny i miedzyreligijny, oraz prawie 10 w dialog polsko-ukraiński.

Wikipedię, którą edytuje od 10 lat, darzy wielką pasją i zaraża nią tak instytucje kultury jak i społeczności i indywidualnych ludzi. W Wikipedii zaangażowana była w projekty animujące współpracę z instytucjami kultury (archiwami, bibliotekami, muzeami i galeriami) jak i terenowe badania etnograficzne czy animację zaangażowania kobiet w Wikipedię oraz zwiększanie obecności kobiet w Wikipedię.
W latach 2008-2017 pracowała w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, od 2017 w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – ODIHR.
Więcej informacji o Julii Marii Koszewskiej można znaleźć w Wikipedii

Piotr Nojszewski

Polacy w Armii i Administracji Cesarstwa Rosyjskiego

Spotkanie odbyło się 26.02.2018

Prelegent: Piotr Nojszewski

Polacy w Armii i Administracji Cesarstwa Rosyjskiego – skala zjawiska i podstawowe źródła

Celem prelekcji było wprowadzenie do tematu poszukiwań przodków służących w Armii Cesarstwa Rosyjskiego oraz w administracji Rosyjskiej i Królestwa Polskiego po roku 1831.
Autor scharakteryzował skalę zjawiska, przedstawi również podstawowe źródła.
Wykład ilustrowany był przykładami materiałów archiwalnych.
A wszystko to zaczęło się od niespodziewanego spotkania z pewnym generałem-majorem…
 
Piotr Nojszewski – Wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego ds. Popularyzacji. prowadzi wykłady i warsztaty dla początkujących genealogów przeznaczone dla dorosłych i młodzieży. Jego badania rozpoczęły się od Ziemi Liwskiej ale sięgnęły aż do krańców Cesarstwa Rosyjskiego.

Centrum Nauko Kopernik genealogia z WTG

Wieczór dla dorosłych w Centrum Nauki Kopernik

Spotkanie odbyło się 14.12.2017

Wykład: Piotr Nojszewski
Warsztaty: Renata Celmer, Maciej Markowski
Konsultacje: Małgorzata Lissowska, Michał Marciniak, Grażyna Przybysz, Joanna Raczkowska

Wieczór dla dorosłych w Centrum Nauki Kopernik

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne zostało zaproszone przez Centrum Naukowe Kopernik do pomocy merytorycznej przy organizacji Wieczoru dla dorosłych na temat genealogii,
który odbył się 14 grudnia 2017 roku w godzinach 19-22.
Ideą Wieczorów dla dorosłych Centrum Naukowego Kopernik jest możliwość poznania tego obiektu przez dorosłych bez dzieci. Dodatkową atrakcją były nasze zajęcia tematyczne.

Aktywności zorganizowane przez członków Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego podczas Wieczoru dla dorosłych.

Wykład wiodący w sali audytoryjnej

20:30 – 21:45
1. Podstawy genealogii
Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w genealogii. Charakterystyka głównych typów źródeł wykorzystywanych w poszukiwaniach przodków.

2. Źródła do poszukiwań przodków
Prezentacja podstawowych rodzajów aktów stanu cywilnego. Historia religijnej i cywilnej ewidencji stanu cywilnego na ziemiach polskich wg zaborów z przykładami.
Prezentacja głównych źródeł pozametrykalnych takich jak spisy ludności, karty meldunkowe, dokumenty notarialne.

3. Jak szukać przodków czyli od bliskiej rodziny do przodków historycznych

Metody poszukiwania przodków od informacji posiadanych przez rodzinę do dokumentów archiwalnych.
Informacje o tym gdzie szukać dokumentów w tym zwłaszcza metryk: archiwa, parafie, urzędy stanu cywilnego..
Rola geografia historyczna i map. Jak szukac w indeksach a jak w realu.
Prezentacja przydatnych stron internetowych w Polsce i za granicą

4. Podsumowanie
Prezentacja dobrych praktyk w pigułce. Prawo i etyka w poszukiwaniach genealogicznych,
Informacja o możliwych aktywnościach społecznych: digitalizacja, indeksacja.

Warsztaty komputerowe

Podczas krótkich, 45 minutowych sesji (rozpoczynających się o pełniej godzinie) uczestnicy zapoznali się jak korzystać z wyszukiwarek genealogicznych. Podstawowe zagadnienia będą tłumaczone na przykładzie Geneteki – największej z tego typu baz. Została przedstawiona także jej historia pozwalająca lepiej zrozumieć mechanizmy wyszukiwania oraz zawartość bazy. Wytłumaczono znaczenie poszczególnych symboli oraz metod szukania. Uczestnicy mogli, z pomocą prowadzących, poszukać interesujących ich osób. Zostały także przedstawione inne wyszukiwarki ze szczególnym uwzględnienie dzielących ich różnic. Na zakończenie były zaprezentowane najważniejsze miejsca w Internecie zawierające pożyteczne informacje dla początkujących i zaawansowanych genealogów.

Konsultacje Genealogiczne ABC 

W trakcie mini warsztatów z podstawowej wiedzy genealogicznej uczestnicy mogli spotkać się z doświadczonymi genealogami i przedyskutować praktyczne aspekty
obsługi programów genealogicznych, wyszukiwania akt metrykalnych czy tworzenia drzewa genealogicznego.

Fotorelacja z Wieczoru dla dorosłych autorstwa Igora Strojeckiego

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

i naszego autorstwa

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Stanisław Kontkiewicz przy pracy

Stanisław Kontkiewicz – zasłużony i zapomniany

Spotkanie odbyło się 27.11.2017

Prelegent: Andrzej Kontkiewicz

Stanisław Kontkiewicz – zasłużony i zapomniany

Koniec XIX w. w Królestwie Polskim to czas tworzenia się inteligencji – nowej bardzo złożonej warstwy społecznej, której członkami stawali się, wywodzący się najczęściej ze zubożałej szlachty i mieszczaństwa, ponadprzeciętnie wykształceni przedstawiciele różnych grup zawodowych. Głównymi cechami inteligencji był jej patriotyzm, a wraz z nim służba narodowi, dbanie o tradycje narodowe, o podnoszenie poziomu cywilizacyjnego, troska o sprawiedliwość społeczną i związane z tym społecznikostwo. Jednym z przedstawicieli tej warstwy, do którego znakomicie pasuje ten opis, był żyjący na przełomie XIX i XX w. Stanisław Kontkiewicz – polski inżynier górniczy i geolog, ojciec jednego z wybitniejszych architektów warszawskich Mariana Kontkiewicza. O jego życiu i dokonaniach opowiedział jego prawnuk Andrzej Kontkiewicz, który od trzech lat razem z żoną Anną zajmuje się dokumentowaniem historii rodziny. Państwo Kontkiewicz informacje na temat rodziny opisują na blogu oraz na facebooku Józef Kontkiewicz i Jego Rodzina

Stanisław Kontkiewicz urodził się w 1849 roku w Warszawie, ale większość swojego dzieciństwa i młodości spędził poza nią. Wrócił do niej dopiero jako dojrzały człowiek. Najpierw zmieniał miejsce zamieszkania w wraz z rodzicami -w miarę jak jego ojciec Józef obejmował kolejne stanowiska w szkolnictwie w różnych miastach, następnie na chwilę wrócił do Warszawy studiować w Szkole Głównej, po zamknięciu której przeniósł się na Politechnikę Ryską. Po jej ukończeniu z odznaczeniem w 1871 przeniósł się do Homla gdzie pracował przy budowie kolei żelaznej. W 1873 wstąpił do Instytutu Górniczego w Petersburgu, który ukończył po trzech latach.

Po ukończeniu drugich już studiów prowadził badania geologiczne w różnych częściach cesarstwa rosyjskiego (między innymi Ural, okolice jeziora Onega, Ukraina). W 1886 wrócił do kraju i objął stanowisko dyrektora kopalni Flora w Dąbrowie Górniczej. Przez prawie 20 lat mieszkając w Dąbrowskim Zagłębiu Węglowym położył znaczące zasługi dla rozwoju polskiego górnictwa. W 1905 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie oprócz pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Kopalni Węgla Flora prowadził ożywioną działalność społeczną. Między innymi był współorganizatorem, a później prezesem Rady Opiekuńczej gimnazjum im. Stanisława Staszica. Zajmował się również stworzeniem podwalin pod Akademię Górniczą w Krakowie (obecnie AGH). Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Zmarł w 1924 roku w Warszawie. Został pochowany Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Stanisław Kontkiewicz zostal opisany także w Wikipedii.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA/2 miliony

Spotkanie odbyło się 30.10.2017

Prelegentka: Barbara Maria Morawiec, Kierownik Zespołu Zadania 5. Promocja i Informacja
Zespół projektowy do realizacji projektu „e-usługa OMNIS”

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA/2 miliony.

Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego wystosował zaproszenie do kierownictwa Biblioteki Cyfrowej POLONA w związku z wprowadzeniem zmian niedawnych w serwisie, które ponownie umożliwiły wykorzystanie tej biblioteki przy poszukiwaniach genealogicznych. Dzięki uprzejmości kierownictwa mieliśmy przyjemność gościć Panią Barbarę Marię Morawiec z bardzo interesującym wykładem.

Wyszukiwanie

Ta najważniejsza dla nas zmiana to możliwość zaznaczenia pola przeszukaj treść. Niestety, przy prostym wyszukaniu nie można wykorzystywać żadnych z możliwości, które posiadają od dawna wyszukiwarki, jak wyszukiwanie frazy czyli dwu lub więcej wyrazów w różnych odmianach, leżących blisko siebie. Jedynie możliwe jest wyszukiwanie słów oddzielonych od siebie przecinkiem, co skutkuje pokazaniem takich dokumentów, w których występują te dwa słowa. Oczywiście mogą się one znajdować obok siebie jaki i na początku i końcu książki i być ze sobą zupełnie nie związane.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA wyszukiwanie

Pod opisem każdej wyszukanej pozycji pokazuje jedno ze znalezionych wystąpień jednego ze słów.
Dopiero naciśnięcie przycisku Pokaż więcej rozwija wszystkie wyniki wyszukania. Oznacza to, że za każdym razem musimy nacisnąć ten przycisk, aby zobaczyć, czy na pewno w danej pozycji nie ma interesujących nas informacji.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA wszystkie wyniki wyszukania

Obecna na spotkaniu Monika Bayer-Smykowska podpowiedziała jeszcze jeden sposób. W wyszukiwaniu zaawansowanym w polu treść można wpisać frazy w cudzysłowie czyli "słowo" lub "słowo1 słowo2" co spowoduje wyszukanie dokładnie takiego ciągu znaków (bez odmiany). Nie wyświetla się wtedy informacja co zostało znalezione, po wejściu w dokument, trzeba otworzyć Widok z panelem bocznym (trzecia ikonka po środku) i kolejny raz wyszukać, tym razem w dokumencie.

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA wyszukiwanie w dokumencie

Nie jest to wszystko tak łatwe jak to kiedyś opracowano na przykład w austriackiej cyfrowej bibliotece prasy ANNO, ale tamta biblioteka została stworzona dla poszukujących informacji, a POLONA służy ładnemu pokazywaniu zabytków bibliofilskich. No i POLONA swoją jakością bije na głowę chyba wszystkie inne nasze biblioteki cyfrowe.

Korzystanie z menu

Korzystanie z biblioteki cyfrowej POLONA menu boczneW górnym lewym rogu znajduje się kwadratowa ikonka menu, dzięki której możemy dostać się do kilku ciekawych pozycji.

Zbiory

Tego menu można użyć na przykład do szybkiego przejścia wyszukiwania fotografii

Prasa

W Panelu prasa można wyszukać interesujące nas pismo i odpowiednie wydanie. Przy czym trzeba bardzo precyzyjnie podawać nazwę. Przykładowo szukając Kurjera Warszawskiego, nie możemy użyć obecnie używanych zasad i wpisać Kurier.

Kolekcje

Kolekcje są to przygotowane przez bibliotekarzy zbiory dokumentów na określony temat lub jednego autora. Interesujące nas tematy to mogą być: Plany Warszawy, Skarby kartografii, Powstanie styczniowe.

Moja POLONA

Po zalogowaniu się (jest oczywiście bezpłatne), można korzystać z dodatkowych funkcji: własnych kolekcji, łatwo wyszukiwać ulubione pozycje oraz robić notatki. Wszystko jest dostępne tylko dla osoby zalogowanej.

Prezentacja Pani Barbary Marii Morawiec była wielokrotnie przerywana dociekliwymi pytaniami, na które prelegenta cierpliwie i fachowo odpowiadała.

Po prezentacji od Pani Barbary Marii Morawiec otrzymaliśmy jeszcze uzupełnienia:
lista Bibliotek cyfrowych w Polsce
lista Bibliotek cyfrowych na świecie.
Znajdują się na jej wartym przejrzenia blogu.

Film promujący Bibliotekę cyfrową POLONA/2 miliony (182 MB bajtów do ściągnięcia).

Informacje dotyczące nowych funkcjonalności i możliwości korzystania z wyszukiwania prostego i zaawansowanego znajduje się na stronach biblioteki – na samym dole strony znajduje się belka z odesłaniami do informacji o Bibliotece, odpowiedziami na często zadawane pytania (FAQ), pomoc czy przełączania pomiędzy wersją polską i angielską.

Dziękujemy koledze Igorowi Strojeckiemu za fotoreportaż ze spotkania. Poniżej kilka jego zdjęć.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Dawne dokumenty notarialne

Dawne dokumenty notarialne

Spotkanie odbyło się 29.05.2017.

Prelegentka: Izabela Heropolitańska

Dawne dokumenty notarialne – część I (część II odbędzie się w sezonie jesienno- zimowym)

Na prelekcji zostały poruszone następujące tematy:
Historia notariatu
Pozycja notariusza dawniej i dziś
Ustawy notarialne od 1808 r. do 1991 r.
Obszar działania notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Rodzaje dokumentów notarialnych – od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty, jakie musiały być sporządzane przez notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty, jakie mogły być sporządzane przez notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty notarialne, których oryginały musiały pozostać w kancelarii notarialnej
Dokumenty, które po sporządzeniu nie pozostawały w kancelarii notarialnej
Przykłady dokumentów sporządzonych przez notariuszy
Dokumenty składane notariuszowi w depozyt
Przekazywanie dokumentów notarialnych do sądów hipotecznych
Losy dokumentów notarialnych po śmierci notariusza albo po zaprzestaniu przez niego praktyki notarialnej
Typowe dokumenty, jakie zawierają akta notariuszy
Udostępnienie dokumentów notarialnych przez sądy rejonowe – wydziały ksiąg wieczystych
Udostępnianie dokumentów notarialnych przez Archiwa Państwowe – przepisy a praktykaIzabela Heropolitańska – prawnik, specjalistka min. z zakresu prawa wekslowego oraz ksiąg wieczystych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka 23 książek, które osiągnęły łącznie 63 wydania (plus 3 w przygotowaniu) oraz wielu artykułów, opublikowanych w miesięczniku genealogicznym More Maiorum, dot. udostępniania przez USC oraz archiwa różnego rodzaju dokumentów.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Noc Muzeów w Archiwum Państwowym w Warszawie 2

Noc Muzeów w Archiwum Państwowym w Warszawie

20 maja 2017 roku Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne miało przyjemność występować gościnnie Archiwum Państwowego w Warszawie podczas Nocy Muzeów. W oddanej przez Archiwum do naszej dyspozycji salce Piotr Nojszewski przeprowadził dwa godzinne wykłady (o 19.30 i 21.00). Pierwszy z nich zgromadził ponad 30 osób, co przekraczało pojemność sali – przez większość czasu słuchacze stali nawet na korytarzu. Drugi wykład już nie był aż tak oblegany – salka okazała się akurat. Podczas wykładów rozmawialiśmy z odwiedzającymi archiwum, a w ich przerwach prowadziliśmy konsultacje, Zaciekawionych genealogią stosunkowo łatwo było wyłapać – w pracowni naukowej archiwum zorganizowano wystawę poświęconą genealogii i starym gazetom. Dla nas, członków WTG obsługujących naszą część Nocy Muzeów, była to też okazja do poprowadzenia mniej formalnych rozmów z pracownikami tej instytucji.
Noc Muzeów zakończyliśmy około godziny 24.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.