Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

Fot: Mariusz Momont/Mieczysław Łaptaszyński

W dniach 28-29 maja 2022 odbyły się
4. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne,
organizowane przez

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne wraz z
Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) oraz
Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF)

Partner konferencji: Ancestry

Patronat medialny: kwartalnik genealogiczny More MaiorumFacebook Polish Genealogy GroupKolejny, już ósmy numer biuletynu Quaerenda.