Quaerenda 5 – biuletyn WTG

Z okazji 25-lecia Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego został wydany numer 5 biuletynu Quaerenda. Redakcję tego numeru tworzyli: Joanna Januszewska-Miśków (sekretarz redakcji), Stefan Julian Jarecki i Michał Jan Marciniak (redaktor naczelny).
Egzemplarze obowiązkowe zostały wysłane do bibliotek, a ponadto jeden egzemplarz znajduje się z Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

Ze słowa wstępnego biuletynu

Redakcja Quaerendy 5

Redakcja Quaerendy 5

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne świętuje w tym roku 25 lat swojego istnienia, W 1993 roku ośmiu genealogów zafascynowanych historią swoich rodzin założyło organizację, która miała stanowić przestrzeń wymiany doświadczeń i wsparcia dla wszystkich pasjonatów genealogii.

Niedługo później wydano pierwszy biuletyn WTG Quaerenda, który ukazywał się od 2004 roku.

Pragniemy dziś powrócić do tradycji wydawania biuletynu, na łamach którego nasi członkowie mogą prezentować wyniki swoich poszukiwań i w którym będziemy także pokazywać wydarzenia z życia naszego Towarzystwa.

Mam nadzieję, że w piątym numerze Quaerendy znajdą Państwo wiele cennych informacji i interesujących artykułów, które zachęca Państwa do podzielenia się, na łamach kolejnych numerów, swoimi osiągnięciami w poszukiwaniach genealogicznych.

Z okazji jubileuszu 25-lecia życzę wszystkim członkom i sympatykom WTG dalszych genealogicznych sukcesów i zapraszam do lektury.

Michał Jan Marciniak

Spis treści:
Quaerenda nr 5Początki Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego – Jan Pągowski
Badania genealogiczne rodziny Mariana Mierzejewskiego oraz historia powstania wsi Choszczówka – Renata Celmer
Tradycje obchodów Rocznic Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczpospolitej z wątkiem rodzinnym w tle – Joanna Januszewska-Miśków
Gliwińscy herbu Półkozic – Stefan Julian Jarecki
Informacja o umieszczeniu tablicy pamiątkowej poświęconej braciom Pągowskim – Tomasz Kargol
Genealogia nie tylko z akt metrykalnych – Maria Klawe-Mazurowa
O Krawczykach z Bobrownik – dr Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
Akta odznaczeniowe i urzędów ziemskich jako źródła badań nad historią rodziny i miejscowości – Michał Jan Marciniak
Poszukiwania śladów po działalności przodków w Warszawie – Maciej Adam Markowski
Warszawskie ślady rodziny Wyrzyków z ziemi liwskiej – Grażyna Przybysz, Maciej Adam Markowski
Wpływ środowiska i patriotycznych tradycji rodzinnych na kształtowanie się osobowości Władysława “Orlika” Broniewskiego – Jacek Myszkowski
Odkrywanie własnych korzeni – Małgorzata Karolina Piekarska
Rodzina Scharmachów – 218 lat w Warszawie – Jan Scharmach
Wykorzystanie genetyki populacyjnej w badaniach Genealogicznych – Andrzej Szalewicz
Genealogia moją pasją – Stefan Paweł Wyszyński

Z życia Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego
Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn. Warszawskie Towarzystwo Genealogicznego
Zarządy WTG w latach 1993-2018
Aktualna lista członków WTG
Tematyka zebrań Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego w okresie 26.V.1993 – 02.VI.2018
Galeria zdjęć