O 25. latach Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne jest stowarzyszeniem zwykłym, które zrzesza osoby pasjonujące się historią rodziny i genealogią. Nasze poszukiwania prowadzimy we wszystkich grupach i warstwach społecznych, a poziom zaawansowania badań jak i ich kierunki są bardzo różne. Przykładowo, część osób fascynuje się XIX wiekiem, a są i tacy, którzy badają źródła XVI czy XV wieczne.
Mimo, że niektórzy nasi przodkowie przybyli do Warszawy 100 czy nawet 200 lat temu, ze względu na napływowy charakter mieszkańców Warszawy, większość przodków członków WTG pochodzi z obszaru całej Polski i krajów ościennych.

Pierwsze zebranie, zebranie założycielskie Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego odbyło się 26.05.1993 r. w mieszkaniu prywatnym. Na zebranie przybyło 8 zapaleńców, genealogów amatorów. Dwóch przyjechało aż z Łodzi. Wybrany został trzy osobowy Zarząd, nazwa stowarzyszenia, a także wstępnie uzgodniono cele organizacji. Głównym celem stowarzyszenia była wzajemna pomoc przy prowadzeniu badań genealogicznych. Stanowiska prezesa stowarzyszenia zebrani założyciele powierzyli Janowi Pągowskiemu, sekretarzem został Jan Norman Zawistowski a skarbnikiem Stanisław Łazowski. 14 czerwca 1993 r. WTG zostało zarejestrowane w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych z nr 113.
Działania w pierwszym okresie koncentrowały się na wymianie informacji o publikacjach, źródłach, materiałach, kartotekach, zasobach archiwów w wystąpieniach na zebraniach oraz poprzez indywidualne kontakty członków WTG poza oficjalną częścią zebrań.

W ciągu 25 lat istnienia WTG warunki uprawiania naszego hobby uległy bardzo dużej zmianie. Dzięki powszechnemu użyciu Internetu wymiana szeroka informacji nie jest już tak istotna, a na czoło wysuwa się funkcja społeczna, integracji środowiska oraz popularyzacja genealogii.

Obecnie nadal podstawową formą działalności stowarzyszenia są comiesięczne otwarte spotkania dla członków i sympatyków stowarzyszenia. Składają się one zwykle z dwu części: referatu trwającego około godziny oraz następujących po nich mniej formalnej wymianie doświadczeń. Referaty służą poszerzaniu wiedzy i w decydującej większości są wygłaszane przez zaproszonych gości specjalistów swoich dziedzin. Lista referatów z ostatnich lat jest dostępna na naszej stronie.

W Internecie stowarzyszenie jest obecne również przez stronę facebookową na której umieszczane są informacje o aktualnie odbywających się interesujących wydarzeniach związanych z genealogią. Także nasi członkowie prowadzą swoje strony internetowe jak np. Rodziny Raczko czy Kim Oni byli.

W ciągu 25 lat działalności nasi członkowie opublikowali wiele artykułów opisujących losy ich rodzin, a nawet powstały książki, takie jak np. „Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy od jednego przodka” autorstwa Andrzeja Szalewicza, „Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej” autorstwa Igora Strojeckiego, czy też Marii Klawe Mazurowej „Dzieje potomków Jana Henryka Klawe”. Lech Tomasz Jabłoński aż trzy: „Z dziejów Nosarzewskich herbu Dołęga z Ziemi Zawkrzańskiej”, „Z dziejów rodu Kierbedziów”, „Grodziccy herbu Łada, wątek warszawsko-radomski”.

Jako stowarzyszenie przykładamy dużą wagę do popularyzacji genealogii. W ciągu ostatnich lat członkowie WTG prowadzili lekcje w szkołach podstawowych i liceach oraz wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Zorganizowali także wspólnie z PTG przy współpracy z parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Lesznie dwa kursy dla początkujących genealogów (w ramach kursu jedno spotkanie odbyło się w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej na Dewajtis). Na zaproszenie Centrum Nauki Kopernik siedmioosobowa grupa członków prowadziła wykład, warsztaty i konsultacje podczas Wieczoru dla Dorosłych w CNK. Warsztat: Wprowadzenie do genealogii dla zupełnie początkujących został zorganizowany przez WTG nawet podczas Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. WTG było również obecne na ostatniej Nocy Muzeów goszcząc w Archiwum Państwowym w Warszawie z wykładami dla początkujących.