Quaerenda 8 – biuletyn WTG


Rok 2022

Spis treści

Słowo wstępne

Renata Katarzyna Celmer (Warszawa 2021)
Wywód przodków Alicji Apolonii Kościelniak z Mierzejewskich

Joanna Januszewska-Miśków
Jedna ewakuacja — dwie historie

Maria Klawe-Mazurowa
O wiarygodności akt metrykalnych na przykładzie jednego ślubu z 1818 roku

Maria Kosicka
Rodzina Sroków

Maciej Markowski
Najbardziej rodzinne miejsce w Warszawie

Damian Panasiuk
Wójcikowie z Wyszkowa

Grażyna Przybysz
Dokumenty osobowe w archiwach uczelni wyższych na przykładzie Politechniki Warszawskiej

dr Małgorzata Stępień
Szlachcianki Chronowskie herbu Gryf w mojej rodzinie

Anna Wiernicka
Zależne i niezależne — gawęda o warszawskich Żydówkach w I połowie XIX wieku

Z życia WTG