O WTG


Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (WTG) skupia osoby badające dzieje swoich rodzin, a jego głównym celem jest wzajemna pomoc w poszukiwaniach genealogicznych.
Stowarzyszenie powstało w 1993 r. w Warszawie jako stowarzyszenie zwykłe.
Stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich akceptujących jego statut.

Działalność Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

  • Członkowie spotykają się raz w miesiącu, zwykle w ostatni poniedziałek miesiąca, na zebraniach z wykładami. Przedstawiane wtedy referaty i dyskusje przynoszące wymianę doświadczeń badawczych umożliwiają stałe doskonalenie się w zakresie metodologii. Archiwum spotkań
  • Na 2 godziny przed każdym z regularnych postań jest możliwość skorzystania z biblioteki stowarzyszenia
  • Członkowie stowarzyszenia starają się popularyzować genealogię prowadząc wykłady w szkołach, na Uniwersytetach III wieku oraz organizując specjalne warsztaty.

Członków WTG interesuje udział ich przodków w walkach narodowowyzwoleńczych, sztuce, nauce, polityce itp. Zbierają informacje o kolejnych siedzibach rodzin, o ich przemieszczeniach na przestrzeni wieków, o stanie posiadania tych rodzin, o piastowanych przez przodków urzędach.
Członkowie WTG sprawdzają zgodność swych sag rodowych z faktami. Niektórzy doprowadzili swoje rodowody aż do XV w. Wieloletnie badania wymagają dużej wytrwałości i dociekliwości, ale rezultaty często dają wielką satysfakcję. Systematyczna współpraca, wzajemna pomoc w ramach Stowarzyszenia, przyspiesza i ułatwia poszukiwania.
Dla rozwijania wiedzy genealogicznej organizowane są spotkania z genealogami i heraldykami z naukowych placówek badawczych. Utrzymywane są kontakty ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

Komputery w posiadaniu Członków WTG wykorzystywane są do gromadzenia danych, budowania tablic genealogicznych oraz do genealogicznych poszukiwań internetowych.

Terenem badań genealogów są biblioteki z ich herbarzami i biografiami, ale przede wszystkim archiwa państwowe i kościelne oraz kancelarie parafialne z ich księgami metrykalnymi. Najczęstsza forma codziennej współpracy to: wymiana wypisów z ksiąg metrykalnych, wzajemna informacja o źródłach.
Kultywowanie wartości niematerialnych odnajdywanych w dziejach rodzin jest relaksem wobec ogarniającej wszystkie dziedziny życia społecznego fali komercjalizacji.

UWAGA !

WTG nie prowadzi dzialalności gospodarczej.
WTG nie przyjmuje także zamowień na zestawienie czy wykonanie drzew genealogicznych lub rodowodów.
Nasze Stowarzyszenie pomaga nowicjuszom i podpowiada jak szukać swoich korzeni, służy radą i pomocą.
Osoby zainteresowane współpraca lub uczestnictwem mogą kontaktować sie poprzez pocztę e-mail: wtg@wtg.org.pl

Szanowni Państwo!
Jeżeli chcą Państwo zadać pytanie, do Członków WTG oraz innych osób, prosimy o przesłanie zapytania pocztą e-mail powyższy adres.
Jak zostać Członkiem WTG

Cele Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Wzajemna pomoc w poszukiwaniach genealogicznych.
Popularyzacja badań genealogicznych, poszukiwania rodzinnych korzeni.

Członkowie WTG maja możliwość:
Doskonalenia wiedzy genealogicznej w zakresie metod i źródeł.
Prezentacji wyników swoich badań w formie prelekcji lub artykulów w na stronie WTG.