Członkowie i kandydaci


Deklaracja członkowska Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego
Kwestionariusz do wypełnienia – Poszukiwania genealogiczne prowadzone przez członków WTG
Badania genealogiczne członków i sympatyków WTG