Konferencja z okazji XXV-lecia Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

Program konferencji     Zaproszenie w formacie PDF Krótko o 25 latach WTG   
Pierwsze zebranie, zebranie założycielskie Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego odbyło się 26.05.1993 r. w mieszkaniu prywatnym. Na zebranie przybyło 8 zapaleńców, genealogów amatorów. Dwóch przyjechało aż z Łodzi. Wybrany został trzy osobowy Zarząd, nazwa stowarzyszenia, a także wstępnie uzgodniono cele organizacji. Głównym celem stowarzyszenia była wzajemna pomoc przy prowadzeniu badań genealogicznych. Stanowiska prezesa stowarzyszenia zebrani założyciele powierzyli Janowi Pągowskiemu, sekretarzem został Jan Norman Zawistowski a skarbnikiem Stanisław Łazowski. 14 czerwca 1993 r. WTG zostało zarejestrowane w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych z nr 113.

Pragnąc uczcić to wydarzenie zaprasiliśmy naszych przyjaciół, sympatyków i wszystkich obecnych i byłych członków Warszawskiego Stowarzyszenia Genealogicznego na Konferencję z okazji XXV-lecia, która odbyła się w dniach 1 – 2 czerwca 2018.

Konferencja na zdjęciach Igora Strojeckiego.


Program konferencji   Zaproszenie w formacie PDF Krótko o 25 latach WTG     
Współorganizatorzy:

    • I Dzień: senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu
    • II Dzień: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Warszawie
    • Wystawa (cały czerwiec): Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego


 Patronat honorowy:

  • Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych


 Patronat medialny:

  • Miesięcznik Stolica