Deklaracja członkowska


Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

od  1993 r.

Deklaracja    członkowska

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa i przestrzegania  „Regulaminu Stowarzyszenia

Imię i Nazwisko       ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail    …………………………………………………………………            Tel……………………………………

Zawód / zajęcie /  status  * …………………………………………………………rok urodzenia*………………..

Genealogiczne tematy badawcze:         

  1. Kwerendy rodzin / nazwiska , okresy i obszary badań /;
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………….
  3. ……………………………………………………………………………………………………………………….
  4. ………………………………………………………………………………………………………………………..
  5. Zaawansowanie w badaniach:  …………………………………………………………………………………………………………………………
  6. Inne tematy i zainteresowania: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgadzam  się na publikację moich tematów badawczych na  stronie internetowej  WTG.                                                                                                         

TAK                  NIE                                                             podpis…………………………………

data……………………………………

Akceptacja   Zarządu   WTG                                                 

………………………………………….          …………………………………………..         ……………………………………

*/  wypełnienie nie jest obowiązkowe

Plik PDF do pobrania

składka za rok 2024 wynosi 90 zł płatna na konto stowarzyszenia podane w zakładce Dane kontaktowe