4. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne


Program 4. Środkowoeuropejskich Spotkań Genealogicznych, które odbyły się w dniach 28-29 maja 2022. Organizatorami byli Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne wraz z Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) oraz Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF) 

Program

Dzień 1 (28 maja) 10.00-16.00 10.00 – 13.55 blok wykładów z tłumaczeniem symultanicznym (PL, ANG, NIEM)

 • 9:30 – rejestracja
 • 10.00 – 10.10 –  Powitanie
 • 10:10 – 10:40 – Niespodzianka – Maciej Zdunek, Narodowe Archiwum Cyfrowe (Polska)
 • 10:40 – 11:35 – Źródła z obszaru Galicji w XIX w. przydatne w badaniach genealogicznych –  dr hab. Tomasz Kargol, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Polska)
 • 11:35 – 12.05 – Przerwa kawowa
 • 12:05 – 13:00 – Źródła do badań genealogicznych przechowywane w Archiwum Krajowym w Opawie. Opracowanie, digitalizacja, udostępnianiedr Ilona Matejko-Peterka, Uniwersytet Śląskie w Opawie (Czechy), mgr Jiří Peterka, Archiwum Krajowe w Opawie (Czechy)
 • 13:00 – 13:55 – Poszukiwania przodków na Wołyniu – przykłady z dokumentami Gerhard König, AGoFF (Niemcy)
 • 13:55 – 14:40 – Przerwa obiadowa
 • 14:40 – 15:35 – Czy można odtworzyć wojskowe i wojenne losy Galicjan w armii austro-węgierskiej? Przykłady z Krakowa i Tarnowa – dr Wacław Szczepanik, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Polska)

Cześć rekreacyjna:

15:45 – 18:15 – Spacer po Starych Powązkach z Igorem Strojeckim, zbiórka przy stole rejestracyjnym
19:00 – 22:00 – Spotkanie integracyjne, NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie, ul. Ogólna 1

Dzień 2. (29 maja) 10.00–14.30

 • 9:30 – rejestracja
 • 10.00 – 10.50 – Wybór imion na podstawie XVII-wiecznych akt metrykalnych parafii w Nowym Sączu – Biegonicach – dr Marek Smoła Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (Polska)
 • 10.50 – 11:40 –  Archiwum Archidiecezji Warszawskiej – archiwum kościelne przyjazne dla genealoga Paweł Misierewicz, Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie (Polska)
 • 11:40 – 12: 20 – Sądecczyzna w fotografii. Kolekcje Wojciecha Migacza i Mieczysława Cholewy w zbiorach archiwalnych Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – Joanna Bartuszek, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
 • 12:20 – 12:50 –  przerwa kawowa
 • 12:50 – 13:40 – Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego Nataliia Kipchuk, genealożka (Ukraina/Polska)
 • 13:40-14:20 – Digitalizacja archiwum rodzinnego – Mateusz Bolesta, Narodowe Archiwum Cyfrowe (Polska)
 • 14:20- 14:30 – Zakończenie