Biblioteka menu


Regulamin biblioteki
Zasób biblioteki

Biblioteka jest otwarta na 2 godziny przed spotkaniami Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego w Klubie Weteranów (budynek PASTy – parter)