4.ŚESG Prezentacje

4.ŚESG Prezentacje

Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego Nataliia Kipchuk

Czy można odtworzyć wojenne i wojskowe losy Galicjan w armii austro-węgierskiej? dr Wacław Szczepanik

Digitalizacja domowego archiwum – Mateusz Bolesta