Program Środkowoeuropejskich Spotkań Genealogicznych


Agenda of Central European Genealogy Meeting in Warsaw 2019

Sobota

15 czerwca 2019

 

10:15-11:00

Kataster Karoliński jako źródło informacji genealogicznych

Carolingian cadastre as a source of genealogical information

Andreas Rösler, Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF ) Working group of East German family researchers

11:00-12:00

Niemieckie bazy danych i indeksów jako źródło do badań historii rodziny

German databases and indexes as a source for researching family history

Jürgen Frantz, Andreas Rösler, Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF ) Working group of East German family researchers

12:30-13:30

Zasady dostępu do kościelnych ksiąg metrykalnych i aktów urzędu stanu cywilnego w Niemczech

Rules for accessing Church record books and files held at the Civil Registry office in Germany

Jürgen Frantz, Andreas Rösler, Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF ) Working group of East German family researchers

13:30-14:30

Co ciekawego mogą nam powiedzieć dokumenty przechowywane w Archiwum Rejonowym w Kownie

What stories can be told by the documents preserved in the Kaunas Regional State Archives

Vitalija Girčytė, Kristina Stanišauskė, Archiwum Okręgowe w Kownie Kauno regioninis valstybės archyvas the Kaunas Regional State Archives 

15:30-16:30

Badania genealogiczne w Centralnym Państwowym Archiwum Ukrainy we Lwowie

Genealogical research at the Central State Archives of Ukraine in L’viv

Eugenia Lisowska, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Центральний державний історичний архів України у місті Львові (TsDIAL of Ukraine) Central State Historical Archives of Ukraine, in  L’viv.

 

 

 

niedziela

16 czerwca 2019

 

10:15-11:00

Nowa odsłona serwisu szukajwarchiwach

The latest version of the site “ArchiveSearch”

Anna Skała, Karol Dowgiało, Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) National Digital Archives

11:00-11:45

Zasoby archiwalne dotyczące Kresów Wschodnich w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (wideo)

Archival resources related to the Eastern Borderlands at the  Centre of Archives, Libraries and Church Museums

dr Daniel Kiper, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Centre of Archives, Libraries and Church Museums of the Catholic University of Lublin

11:45-12:45

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych na Ukrainie na przykładzie archiwów obwodowych w Iwano-Frankowsku, Lwowie i Tarnopolu

Rules for sharing archival materials in Ukraine, for example, between the regional archives in Ivano-Frankivsk, L’viv and Ternopil

Elżbieta Laska, Archiwum Państwowe w Przemyślu, State Archives in Przemyśl

13:15-14:00

Archiwum rodzinne — zabezpieczanie dokumentów i fotografii w warunkach domowych (wideo)

Family archives – safeguarding documents and photograph at home

Anna Czajka, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Archiwum Główne Akt Dawnych; (AGAD) Central Laboratory for Conservation of Archives, Central Archives of Historical Records