WTG Przyszłość genealogii – genealogia przyszłości

Spotkanie WTG

Prelegent: Piotr Nojszewski, członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Wystąpienie lekko futurologiczne. Czy w niedalekiej przyszłości poszukiwania genealogiczne będą łatwiejsze?

Prelegent opowiedział o przyszłości genealogii w tym nowych trendach, narzędziach informatycznych, ale też wpływie cyfryzacji administracji publicznej.

Na świecie genealogia rozwija się dzięki genealogom-wolontariuszom, firmom komercyjnym, ale także instytucjom religijnym. Jak na tym tle wyglądają perspektywy stowarzyszeń lokalnych w Polsce?

Spotkanie odbyło się  29 LISTOPADA 2021 roku w klubokawiarni Pożyteczna na Mokotowie