Związki rodziny Freytag von Loringhoven z Warszawą (prace w toku)

Związki Baronów Freytag von Loringhoven z Warszawą

Prelegent Maciej MARKOWSKI, członek zarządu WTG,

Wystąpienie dotyczyć będzie relacji (czasami zaskakujących) przodków oraz powinowatych rodziny estońskich baronów Freytag von Loringhoven. Korzenie rodu znajdują się w Westfalii i sięgają początku XII wieku, W Inflantach pojawił się około XIV wieku. Na początku XVIII wieku te tereny znalazły się pod panowaniem Rosji, a baronowie Freytag von Loringhoven piastowali wysokie urzędy państwowe lub byli oficerami armii carskiej. Prelekcja jednak nie będzie się skupiać na samej rodzinie Freytag von Loringhoven, a na linii żeńskiej (rodzinach Weschke i Herbst) oraz jej otoczeniu.

Prelekcja ze względu na stan epidemiologiczny odbyła się Online.