Odbyte spotkania

Rodzina Geber

Rodzina Geber z Alzacji

Spotkanie odbyło się 27.06.2016. Prelegent: Maciej Markowski, członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego Z Alzacji do Warszawy – historia rodziny Geber Przedstawiono historię Geberów, którzy z Alzacji przybyli do Warszawy w połowie XIX wieku (między 1853 a 1856 rokiem). Z wykształcenia farbiarze tworzyli zręby farbiarstwa jedwabiu w Polsce, a następnie jako pierwsi w Królestwie Polskim i całej […]

Rodzina Klawów Maria Klawe

Rodzina Klawów

Spotkanie odbyło się 30.05.2016. Prelegentka: Maria Klawe-Mazurowa, Z wykształcenia historyk, z zawodu gospodyni domowa Pułapki Genealogii, czyli różne przypadki rodziny Klawów Prelegentka w referacie, na podstawie badań nad swoją rodzina, przedstawiła liczne przykłady błędów i pułapek na które może się natkną się genealog w swoich poszukiwaniach. Jednym z pierwszych przykładów było, ile kłopotu może sprawić […]

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych

Spotkanie odbyło się 25.04.2016. Prelegent: Zbigniew Król, historyk, archiwista, pracownik Archiwum Akt Nowych Prowadzenia badań genealogicznych w Archiwum Akt Nowych Pan Zbigniew Król przedstawił słuchaczom główne pozycje zbiorów, które są zwykle w obszarze zainteresowań genealogów odwiedzających AAN. Wybór swój oparł na doświadczeniu zebranym w czasie pracy w oddziale IV Archiwum Akt Nowych informacji i udostępniania […]

Genealogia w ameryce Grażyna Rychlik

Genealogia. Jak to się robi w Ameryce?

Spotkanie odbyło się 4.04.2016. Prelegent: Grażyna Rychlik, członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego Pełny tytuł: “Genealogia. Jak to się robi w Ameryce? Czy możemy się czegoś nauczyć od nowego świata?” Prezentacja poświęcona funkcjonowaniu genealogii w Stanach Zjednoczonych. Omawiane zagadnienia: najstarsze i największe towarzystwa genealogiczne, ich działalność bieżąca, edukacyjna oraz wydawane przez nie publikacje, także te doskonalące style […]

Genealogia genetyczna Łukasz Łapiński

Genealogia genetyczna w praktyce

Spotkanie odbyło się 29.02.2016. Prelegent: dr Łukasz Lubicz Łapiński, historyk i genealog Pełny tytuł: “Genealogia genetyczna w praktyce. Wykorzystanie badań DNA do analiz pokrewieństwa na przykładzie rodzin pogranicza mazowiecko-podlaskiego” Brawurowo poprowadzony wykład dr Łukasza Lubicz Łapińskiego był kolejnym wykładem z serii poświęconej genealogii genetycznej – poprzednio o badaniach genetycznych mówił Łukasz Maurycy Stanaszek. Dr Łapiński […]

Biblioteki Cyfrowe Monika Bayer

Biblioteki cyfrowe

Spotkanie odbyło się 25.01.2016. Prelegent: Monika Bayer-Smykowska, członek Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski w Łodzi i Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej Biblioteki cyfrowe – źródłem informacji dla genealogów Autorka przybliżyła pojęcia „biblioteki cyfrowej”, cyfryzacji dokumentów oraz historię bibliotek cyfrowych w Polsce. Istotną częścią spotkania była systematyka instytucji udostępniających zbiory w Internecie oraz zestawienie ich adresów. Wiele osób, […]

Media społecznościowe w służbie genealogii

Media społecznościowe w służbie genealogii

Spotkanie odbyło się 28.12.2015. Prelegent: Maciej Markowski, członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego Media społecznościowe w służbie genealogii. Od list dyskusyjnych do Facebooka Media społecznościowe to takie wykorzystanie technologii internetowych i mobilnych, by przekształcić jednokierunkową komunikację mediów tradycyjnych (gazety papierowe, radio, TV) w interaktywny dialog między członkami społeczności Początki mediów społecznościowych W zamierzchłej przeszłości genealodzy wykorzystywali Internet […]

Pągowscy herbu Pobóg

Pągowscy herbu Pobóg

Spotkanie odbyło się 30.11.2015. Prelegent: Jan Pągowski, Honorowy Prezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego Najdawniejsi protoplaści rodu Pągowskich herbu Pobóg Jan Pągowski zreferował swój kolejny artykuł dla Gens na temat rodziny Pągowskich herbu Pobóg. W 1990 ukazał się pierwszy artykuł zatytułowany “Poszukiwanie początków rodu Pągowskich h. Pobóg”. Wiele hipotez, które zostały tam postawione, zostało potwierdzonych. Podjęcie dalszych […]

Zapisz się do naszego newslettera