Warszawianie na Suwalszczyźnie, Suwalszczanie w Warszawie


Spotkanie odbyło się 27 maja 2019

Prelegent: Pan Andrzej Matusiewicz

Monografia „Dwory na Suwalszczyźnie”

Autor opowiadał o książce, Warszawianach na Suwalszczyźnie, Suwalszczanach w Warszawie oraz co najważniejsze dla genealogów: o źródłach do genealogii ziemiaństwa.
Indeks nazwisk występujący w monografii. 

Andrzej Matusiewicz — nauczyciel, historyk regionalista, redaktor naczelny „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”. Autor lub współautor kilku książek i kilkuset artykułów o dziejach Suwałk i Suwalszczyzny, m.in. Szpital w Suwałkach. Dzieje i ludzie 1842–1985–2015.