Książka „Z rodzinnego albumu” Marii Klawe-Mazurowej

Maria Klawe-Mazurowa Z rodzinnego albumu

Spotkanie odbyło się 26 września 2022 roku w klubokawiarni Pożyteczna o godzinie 18.

O swojej nowej książce „Z rodzinnego albumu” opowiedziała Maria Klawe-Mazurowa, członkini naszego stowarzyszenia. Maria pięć lat temu prezentowała w WTG książkę „Z Meklemburgii do Warszawy. Dzieje potomków Jana Henryka Klawe”, w której prezentowała losy Jana Henryka Klawe i jego dzieci. W niej też opisywała życie warszawskich rzemieślników.

W nowej książce mniej zajmuje się już rzemiosłem warszawskim. Potomkowie synów Jana Henryka, jego wnukowie, po mieczu i po kądzieli, to już przemysłowcy. Ich ojcowie jeszcze zaliczani byli do rzemieślników, choć ich zakłady zatrudniały już kilku do kilkunastu pracowników, oni już są prekursorami wielkiego przemysłu warszawskiego a czasami nawet krajowego. Ta książka opisuje historię wielkich przemysłowców warszawskich i płoskirowskich, nieco mniejszych piotrkowskich i częstochowskich, nauczycieli wileńskich i toruńskich, inżynierów łódzkich i sokołowskich, profesorów poznańskich i krakowskich, prawników, młynarzy i lekarzy, sławnych lotników i architektów, ale również rzemieślników warszawskich i piotrkowskich i rolników… wielu ludzi, których łączyło pochodzenie. Wszyscy byli potomkami meklemburskiego młynarza, Jana Henryka Klawe i jego żony Anny Elżbiety z Nauwaldtów, którzy pod koniec XVIII wieku przywędrowali z rodziną na ziemie polskie. Książka, będąca samodzielną całością, ale mogąca też być traktowana jako druga część książki poprzedniej, opowiada dzieje wnuków Jana Henryka Klawe oraz ich dzieci. Informacje o rodzinie zawarte w tej książce rozwijają dzieje rodziny do bliższych nam czasów, ale w wielu przypadkach rozszerzają albo przedstawiają zupełnie inaczej niż w poprzedniej, niektóre kwestie i wydarzenia wcześniejsze.