„Sejny. Fakty Mity Zapomnienia.” Andrzej Matusiewicz


30 stycznia 2023 (poniedziałek) o godzinie 18:00 w klubokawiarni POŻYTECZNA w Alei Niepodległości 135 (tuż przy stacji Metro Racławicka) o swojej nowej książce „Sejny. Fakty Mity Zapomnienia.” opowiadał Andrzej Matusiewicz absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk regionalista, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, profesor oświaty. Interesuje się historią Suwałk, Sejn i Suwalszczyzny w XIX i XX wieku oraz biografistyką regionalną.

Od 2001 roku jest redaktorem naczelnym „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” oraz wiceprezesem Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor kilku książek i kilkuset artykułów, m.in.: Szpital w Suwałkach. Dzieje i ludzie. 1842–1985–2015 (Suwałki 2015), Dwory na Suwalszczyźnie (Suwałki 2018, II wyd. 2019).

Z Andrzejem Matusiewiczem mieliśmy okazję się spotkać przy okazji „Dworów”. Na jej podstawie można się przekonać jak trudno odróżnić regionalistykę od genealogii.

Książka Sejny. Fakty Mity Zapomnienia powstała przy okazji opracowywania monografii na temat tego miasta. Nie jest więc jeszcze pełnym dziełem na temat dziejów miasta (monografia cały czas powstaje), a składa się z prawie 30 szkiców poświęconym jego XIX wiecznej historii. Na ponad 255 stronach autor na podstawie różnych odnalezionych dokumentów dyskutuje z różnymi legendami dotyczącymi historii miasta, prostuje mity i przypomina zapomniane postaci oraz miejsca.

Z lektury tej książki znów można się przekonać, że granica pomiędzy regionalistyką a genealogią jest bardzo płynna.

Podczas spotkania będzie można się zapoznać z biuletynem Quaerenda.
Serdecznie zaprasza
Zarząd WTG