Wieczór dla dorosłych w Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauko Kopernik genealogia z WTG

Spotkanie odbyło się 14.12.2017

Wykład: Piotr Nojszewski
Warsztaty: Renata Celmer, Maciej Markowski
Konsultacje: Małgorzata Lissowska, Michał Marciniak, Grażyna Przybysz, Joanna Raczkowska

Wieczór dla dorosłych w Centrum Nauki Kopernik

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne zostało zaproszone przez Centrum Naukowe Kopernik do pomocy merytorycznej przy organizacji Wieczoru dla dorosłych na temat genealogii, który odbył się 14 grudnia 2017 roku w godzinach 19-22.
Ideą Wieczorów dla dorosłych Centrum Naukowego Kopernik jest możliwość poznania tego obiektu przez dorosłych bez dzieci. Dodatkową atrakcją były nasze zajęcia tematyczne.

Aktywności zorganizowane przez członków Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego podczas Wieczoru dla dorosłych.

Wykład wiodący w sali audytoryjnej

20:30 – 21:45
1. Podstawy genealogii
Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w genealogii. Charakterystyka głównych typów źródeł wykorzystywanych w poszukiwaniach przodków.

2. Źródła do poszukiwań przodków
Prezentacja podstawowych rodzajów aktów stanu cywilnego. Historia religijnej i cywilnej ewidencji stanu cywilnego na ziemiach polskich wg zaborów z przykładami.
Prezentacja głównych źródeł pozametrykalnych takich jak spisy ludności, karty meldunkowe, dokumenty notarialne.

3. Jak szukać przodków czyli od bliskiej rodziny do przodków historycznych

Metody poszukiwania przodków od informacji posiadanych przez rodzinę do dokumentów archiwalnych.
Informacje o tym gdzie szukać dokumentów w tym zwłaszcza metryk: archiwa, parafie, urzędy stanu cywilnego.
Rola geografia historyczna i map. Jak szukać w indeksach a jak w realu.
Prezentacja przydatnych stron internetowych w Polsce i za granicą

4. Podsumowanie
Prezentacja dobrych praktyk w pigułce. Prawo i etyka w poszukiwaniach genealogicznych,
Informacja o możliwych aktywnościach społecznych: digitalizacja, indeksacja.

Warsztaty komputerowe

Podczas krótkich, 45 minutowych sesji (rozpoczynających się o pełniej godzinie) uczestnicy zapoznali się jak korzystać z wyszukiwarek genealogicznych. Podstawowe zagadnienia będą tłumaczone na przykładzie Geneteki – największej z tego typu baz. Została przedstawiona także jej historia pozwalająca lepiej zrozumieć mechanizmy wyszukiwania oraz zawartość bazy. Wytłumaczono znaczenie poszczególnych symboli oraz metod szukania. Uczestnicy mogli, z pomocą prowadzących, poszukać interesujących ich osób. Zostały także przedstawione inne wyszukiwarki ze szczególnym uwzględnienie dzielących ich różnic. Na zakończenie były zaprezentowane najważniejsze miejsca w Internecie zawierające pożyteczne informacje dla początkujących i zaawansowanych genealogów.

Konsultacje Genealogiczne ABC 

W trakcie mini warsztatów z podstawowej wiedzy genealogicznej uczestnicy mogli spotkać się z doświadczonymi genealogami i przedyskutować praktyczne aspekty
obsługi programów genealogicznych, wyszukiwania akt metrykalnych czy tworzenia drzewa genealogicznego.

Fotorelacja z Wieczoru dla dorosłych autorstwa Igora Strojeckiego

i naszego autorstwa


Dodaj komentarz