Polacy w Armii i Administracji Cesarstwa Rosyjskiego

Piotr Nojszewski

Spotkanie odbyło się 26.02.2018

Prelegent: Piotr Nojszewski

Polacy w Armii i Administracji Cesarstwa Rosyjskiego – skala zjawiska i podstawowe źródła

Celem prelekcji było wprowadzenie do tematu poszukiwań przodków służących w Armii Cesarstwa Rosyjskiego oraz w administracji Rosyjskiej i Królestwa Polskiego po roku 1831.
Autor scharakteryzował skalę zjawiska, przedstawi również podstawowe źródła.
Wykład ilustrowany był przykładami materiałów archiwalnych.
A wszystko to zaczęło się od niespodziewanego spotkania z pewnym generałem-majorem…
 
Piotr Nojszewski – Wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego ds. Popularyzacji. prowadzi wykłady i warsztaty dla początkujących genealogów przeznaczone dla dorosłych i młodzieży. Jego badania rozpoczęły się od Ziemi Liwskiej ale sięgnęły aż do krańców Cesarstwa Rosyjskiego.


Dodaj komentarz