Wikipedia i genealogia

Wikipedia i genealogia

Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2018

Prelegentka:Julia Maria Koszewska

Wikipedia i genealogia

„Wyobraźmy sobie świat, w którym każda osoba na
naszej planecie ma wolny dostęp do sumy ludzkiej
wiedzy. Do tego właśnie dążymy.”
– Jimmy Wales
amerykański ekonomista, przedsiębiorca, współtwórca serwisów opartych na mechanizmie wiki, współzałożyciel Wikipedii i Wikicities (za Wikipedią).

Prelekcja składała się z kilku niejako autonomicznych części. W pierwszej p. Koszewska przedstawiła kilka rodzajów drzew genealogicznych i wywodów przodków funkcjonujących w Wikipedii (w tym z aktywnymi linkami). Przypomniała też, że termin drzewo genealogiczne nie musi się odnosić wyłącznie do ludzi, ale także do gałęzi nauki czy przedmiotów.

Najdłużej trwała część dotycząca procesu akceptacji hasła i jego edycji. Zgodnie z filozofią Wikipedii, jeżeli widzimy, że hasło jest błędne, to powinniśmy zareagować. Wbrew pozorom jest to stosunkowo łatwe i dobrze opisane na przykład na stronie Śmiało modyfikuj strony. Dopóki nie zdobędziemy zaufania środowiska Wikipedystów nasza edycja będzie musiała zostać zatwierdzona przez doświadczonego redaktora. Nawet jeżeli propozycje naszych zmian nie będą doskonałe, to mogą stanowić wskazówką dla innych aby na nowo opracować temat.

Podobnie jest z nowymi hasłami: jeżeli uważamy, że jakieś hasło jest warte opracowania to możemy je wpisać zgodnie z pięcioma filarami:
1.Wikipedia to encyklopedia (ency)
2.Neutralny punkt widzenia (NPoV)
3.Wolny zbiór wiedzy
4.Netykieta
5.Brak sztywnych reguł

Najwięcej kontrowersji wzbudził temat źródeł. Według Wikipedystów źródła, na które autorzy się powołują, powinny być dostępne w Internecie. Wynika to z konieczności ich sprawdzenia, bo zdażały się przypadki powoływania na nie istniejące artykuły będące tylko w wersji papierowej.

Na zakończenie p. Koszewska opowiedziała o wielu projektach siostrzanych jak Wiktionary, Wikidata, MediaWiki, WikiMedia, Wikimedia Commons i wiele innych.

Julia Maria Koszewska – bibliotekarka, specjalizuje się w zarządzaniu informacją i wiedzą. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego: licencjat z bibliotekoznawstwa (praca na temat badań genealogii Żydów Polskich), magisterium z zarządzania informacją i wiedzą i obecnie kończy doktorat na temat polityki pamięci zbiorowej kształtowanej przez programy edukacyjne w muzeach historycznych. Studiowała także religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Genealogią Żydów Polskich zajmuje się od kilkunastu lat, jako freelancer ale także jako wolontariusz przy JewishGen. Uwielbia dialog i działania na rzecz porozumienia i pokoju. Przez prawie 20 lat zaangażowana aktywnie w dialog ekumeniczny i miedzyreligijny, oraz prawie 10 w dialog polsko-ukraiński.

Wikipedię, którą edytuje od 10 lat, darzy wielką pasją i zaraża nią tak instytucje kultury jak i społeczności i indywidualnych ludzi. W Wikipedii zaangażowana była w projekty animujące współpracę z instytucjami kultury (archiwami, bibliotekami, muzeami i galeriami) jak i terenowe badania etnograficzne czy animację zaangażowania kobiet w Wikipedię oraz zwiększanie obecności kobiet w Wikipedię.
W latach 2008-2017 pracowała w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, od 2017 w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – ODIHR.
Więcej informacji o Julii Marii Koszewskiej można znaleźć w Wikipedii


Dodaj komentarz