Trzaska Durscy w drodze do Niepodległości

Antoni Maciej Trzaska Durski w stroju organizacji Sokół Trzaska Durscy w drodze do Niepodległości

Spotkanie odbyło się 26 listopada 2018

Prelegentka: Hanna Trzaska Durska — emerytowany pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej.

Trzaska Durscy w drodze do Niepodległości

Z okazji 100-rocznicy odzyskania Niepodległości prelegentka przygotowała obszerny wykład, w którym omówiła sylwetki trzynastu osób z Rodziny, których wysiłek przyczynił się do odzyskania wolnej Ojczyzny. Z racji obszerności tematu, przedstawiony w Warszawskim Towarzystwie Genealogicznym wykład, obejmował tylko dwie sylwetki żyjące w XIX wieku i na początku wieku XX.
Omówione zostały postacie dwóch braci Antoniego (biogram w Wikipedii) i Jana Trzaska Durskich.

Antoni Maciej Trzaska Durski był pierwszym naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Funkcję swoją zaczął pełnić w roku 1875, będąc bardzo młodym, ale wszechstronnie przygotowanym Sokołem. Jego wkład w rozwój Sokoła – Macierzy był ogromny. Poza pracami organizacyjnymi towarzystwa kierował sprawami nauczania gimnastyki. Był autorem wielu podręczników, gdzie według własnej koncepcji przekazywał nowoczesne podejście do ćwiczeń i ich organizacji. Był autorem polskiego słownictwa, odnoszącego się do uprawiania wielu dyscyplin gimnastycznych. Jego wielką zasługą jest napisanie pierwszego polskiego podręcznika dotyczącego szermierki. „Szkoła szermierki siecznej” jest do dnia dzisiejszego podawana w literaturze dotyczącej szermierki. Aktywność, jaka charakteryzowała Sokoła, polegała nie tylko na ćwiczeniach, ale jednoczyła wszystkich młodych i starszych, kobiety i całe rodziny poprzez organizację wspólnych przemarszów, pokazów, wycieczek, wypraw i koncertów. W czasie tych wspólnych chwil przekazywane były idee wolnościowe i kształtowane w ten sposób charaktery młodych Polaków. W istocie Towarzystwo Gimnastyczne było organizacją paramilitarną, której prawdziwa działalność musiała być głęboko ukryta. Antoni swoją wiedzą służył innym gniazdom sokolim, pomagając w organizacji nowych gniazd.

W pracy Antoniemu pomagał młodszy o dziesięć lat brat Jan. Wiedza, jaką nabył u boku brata, a także predyspozycje i zamiłowanie do pracy wychowawczej sprawiły, że Jan po śmierci brata pełnił funkcję naczelnika Sokoła Macierzy do swojej śmierci, to jest do roku 1927.

Rzesze wychowanków Sokoła, wszechstronnie przygotowanych do pełnienia funkcji wojskowych, nauczonych musztry, zdyscyplinowanych, sprawnych fizycznie wzięło udział także ochotniczo w walkach Legionów Polskich i później w wojnie bolszewickiej. Te zastępy żołnierzy przeszły pod dowództwo trzeciego z braci, najstarszego Karola dowódcy Legionów Polskich z ramienia c.k. armii. To będzie dalsza część sagi o Trzaska Durskich.

Prelegentka: Hanna Trzaska Durska — emerytowany pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Żona Zygmunta Marii Trzaska Durskiego. Wykład ten przygotowała, spełniając powinność względem trzynastu przedstawicieli Rodziny zasłużonych w odzyskanie Niepodległości.

Zdjęcia ze spotkania wykonane przez Igora Strojeckiego.