Jak wydać książkę genealogiczną i nie zwariować

Jak wydać książkę genealogiczną Kimonibyli.pl

Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2019

Prelegent: Maciej Adam Markowski — członek zarządu WTG, blog genealogiczny KimOnibyli.pl

Jak wydać książkę genealogiczną i nie zwariować

Wydanie drukiem wyników swojej pracy jest celem wielu genealogów. Część z członków Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego ma to już dawno za sobą (ich prace w większości są dostępne w bibliotece stowarzyszenia), ale są też tacy, którzy dopiero przymierzają się do tego wyzwania.

Prelegent stoi właśnie przed tym wyzwaniem. Przeprowadził dużo rozmów i zebrał wiele materiałów, aby móc podjąć właściwe decyzje, gdy materiał będzie już gotowy. Prezentacja powstała na prośbę Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego i została wygłoszona 16 listopada ubiegłego roku.

Podczas wykładu zostały zasygnalizowane zagadnienia: składników kosztów wydania książki i co na nie wpływa, sposobów finansowania oraz ewentualnej możliwości sprzedaży. Wskazano, że wiele wyborów, przed którymi stoi osoba zamierzająca wydać książkę tylko z pozoru wydają się łatwe. Przedstawiono zalety i wady wydania książki samodzielnie, z tradycyjnym wydawnictwem i wydawnictwem typu vanity publishing (opłacanego przez autora wydania książki przez specjalizujące się w tym wydawnictwo).

Część z omawianych na spotkaniu tematów zostało poruszonych w artykułach: Jak wydać książkę genealogiczną oraz struktura książki genealogicznej.

Podczas spotkania aktywnie brały udział osoby, które wydanie książki mają już za sobą.

Maciej Adam Markowski z wykształcenia doktor nauk technicznych, przez większość swojej pracy zawodowej zarządzał marketingiem w korporacjach, a z zamiłowania historyk rodziny. Od prawie pięciu lat prowadzi blog KimOnibyli.pl, w którym nie tylko stara się opisać, kim byli jego przodkowie, ale również gdzie warto szukać o nich informacji oraz jak dotrzeć do różnych wzmianek i dokumentów o swoich przodkach i innych członkach rodziny.