Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne w Warszawie


Central European Genealogy Meeting in Warsaw

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne wraz z Archiwum Państwowym w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji genealogicznej.

Naszym celem jest stworzenie forum wymiany wiedzy z zakresu genealogii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pragniemy corocznie zapraszać do Warszawy archiwistów i genealogów z zagranicy i specjalistów z Polski. Chcemy, żeby spotkanie to przyczyniło się do wymiany doświadczeń genealogów z krajów, które łączy nie tylko sąsiedztwo, ale także wielokierunkowe migracje i mieszanie się ludności.

Szczególnie serdecznie zapraszamy genealogów mających przodków lub krewnych poza granicami obecnej Polski w tym na dawnych Kresach i w Europie Zachodniej.

Kiedy: 15-16 czerwca 2019 r

Miejsce Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, Warszawa

Udział: udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, liczba miejsc ograniczona.

Wykłady z języków obcych będą tłumaczone.

Organizatorzy:

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

Archiwum Państwowe w Warszawie logo

Archiwum Państwowe w Warszawie


Współpraca:

AgoFF (Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V, www.agoff.de) Grupa Robocza Genealogów Wschodnioniemieckich, którego członkowie interesują się losami swoich przodków na wchód od obecnej granicy Niemiec. Jest oczywiste, że wśród tych przodków jest także wielu Polaków. Przedstawiciele AGoFF będą gotowi udzielać informacji w trakcie całej konferencji.


Patronat honorowy:

Naczelny Dyrektor Archiwów  Państwowych dr Paweł Pietrzyk


Patronat:

Polskie Towarzystwo Genealogiczne


Partner: Dom Braci Jabłkowskich


Patronat medialny:

More Maiorum – miesięcznik genealogiczny