Prelegenci


  1. Anna Czajka, Kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów,  Archiwum Główne Akt Dawnych 
  2. Karol Dowgiało, Oddział Archiwistyki Cyfrowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe
  3. Jürgen Frantz, Prezes AGoFF
  4. Vitalija Girčytė – Head of the Documents Use Department (Kierownik Oddziału Udostępniania); Archiwum Okręgowe w Kownie
  5. Daniel Kiper, pracownik naukowy, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  6. Elżbieta Laska, Dyrektor, Archiwum Państwowe w Przemyślu.
  7. Eugenia Lisowska, Zastępca Dyrektora, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
  8. Andreas Rösler, Wiceprezes AGoFF
  9. Anna Skała, Kierownik Oddziału Digitalizacji, Narodowe Archiwum Cyfrowe
  10. Kristina  Stanišauskė Head of the Administration and Digital Documents Department (Kierownik Oddziału Zarządzania Dokumentacją i Digitalizacji), Archiwum Okręgowe w Kownie