Program 15-16 czerwca 2019


Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne w Warszawie

Central European Genealogy Meeting in Warsaw

Warszawa, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25

rejestracja

 

Sobota

15 czerwca

 

9:30-10:00

rejestracja

 

10:00-10:15

powitanie

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne, Archiwum Państwowe w Warszawie

10:15-11:00

Kataster karoliński jako źródło informacji genealogicznych

Andreas Rösler, AGoFF

11:00-12:00

Niemieckie bazy danych i indeksów jako źródło do badań historii rodziny

Jürgen Frantz, Andreas Rösler, AGoFF

12:00-12:30

Przerwa na kawę

 

12:30-13:30

Zasady dostępu do kościelnych ksiąg metrykalnych i aktów urzędu stanu cywilnego w Niemczech

Jürgen Frantz, Andreas Rösler, AGoFF

13:30-14:30

Co ciekawego mogą nam powiedzieć dokumenty przechowywane w Archiwum Rejonowym w Kownie

Vitalija Girčytė, Kristina Stanišauskė, Archiwum Okręgowe w Kownie

14:30-15:30

Przerwa na lunch (we własnym zakresie)

 

15:30-16:30

Badania genealogiczne w Centralnym Państwowym Archiwum Ukrainy we Lwowie

Eugenia Lisowska, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

16:30-17:00

Podsumowanie i podziękowanie

 

 

 

 

niedziela

16 czerwca

 

10:00-10:15

Powitanie

 

10:15-11:00

Nowa odsłona serwisu szukajwarchiwach

Anna Skała, Karol Dowgiało, Narodowe Archiwum Cyfrowe

11:00-11:45

Zasoby archiwalne dotyczące Kresów Wschodnich w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

dr Daniel Kiper, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

11:45-12:45

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych na Ukrainie na przykładzie archiwów obwodowych w Iwano-Frankowsku, Lwowie i Tarnopolu

Elżbieta Laska, Archiwum Państwowe w Przemyślu

12:45-13:15

Przerwa na kawę

 

13:15-14:00

Archiwum rodzinne — zabezpieczanie dokumentów i fotografii w warunkach domowych 

Anna Czajka, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Archiwum Główne Akt Dawnych 

14:00-14:15

Podziękowanie — pożegnanie

 

 

Informacje dodatkowe

W trakcie obrad dostępne będą stoiska informacyjne AGoFF i WTG

Wystąpienia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.

Z powodów technicznych obowiązuje rejestracja.

Kontakt do organizatorów: wtg@wtg.org.pl