Pągowscy herbu Pobóg

Pągowscy herbu Pobóg

Spotkanie odbyło się 30.11.2015.

Prelegent: Jan Pągowski, Honorowy Prezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Najdawniejsi protoplaści rodu Pągowskich herbu Pobóg

Jan Pągowski zreferował swój kolejny artykuł dla Gens na temat rodziny Pągowskich herbu Pobóg. W 1990 ukazał się pierwszy artykuł zatytułowany „Poszukiwanie początków rodu Pągowskich h. Pobóg”. Wiele hipotez, które zostały tam postawione, zostało potwierdzonych. Podjęcie dalszych poszukiwań, ze wielu względów zostało odłożone. Do kontynuowania poszukiwań autor został zachęcony wynikami badań prof. Alicji Szymczakowej z Uniwersytetu Łódzkiego, która badała genealogię XV-wiecznych urzędników sieradzkich w oparciu o księgi ziemskie sieradzkie. Ich efektem są jej dwie pozycje książkowe, bezcenne dla badaczy genealogii rodów wielkopolskich.

W artykule Pan Pągowski skoncentrował się na bezpośrednich przodkach rodu Pągowskich herbu Pobóg, pomijając szersze prezentowanie ich licznego często rodzeństwa i potomków tego rodu. Szerzej zostały omówione jedynie kariery: Jakuba Koniecpolskiego i jego synów, kanclerza Jana Taszki, ze względu na ich wpływ na pozycje społeczną protoplastów rodziny Pągowowskich.

Ród Pągowskich wywodzi się bezpośrednio z niegdyś możnej linii Pobogów, która już w XIII wieku, w czasach rywalizacji książąt piastowskich o tron krakowski, piastując ważne urzędy, posiadała wpływ na wydarzenia polityczne na ziemiach polskich.
Pobogowie, potomkowie komesa Mściwoja, protoplaści Pągowskich, posiadali wówczas majątki w ziemiach/; krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej i sieradzkiej. Kolejnymi gniazdami rodowymi bezpośrednich przodków Pągowskich były: Chrząstów, Koniecpol, Rokszyce (parafia Piotrków Trybunalski), a potem Pągów (w parafii Borzykowa w powiecie radomszczańskim).

W wyniku podziałów dziedzictwa w 1504 roku, z Pągowem związane było odgałęzienie Mściwoja syna Piotra, a potomkowie jego brata Stanisława dziedziczyli Radostków w ziemi wieluńskiej. W XV wieku z linii potomków starosty kujawskiego Przedbora z Koniecpola h. Pobóg wyłoniły się rodziny Koniecpolskich, Rokszyckich, Pągowskich, Dąbrowskich i Radoszewskich. W tamtym czasie Pągowscy znaleźli się w szeregach średniej szlachty, natomiast ich bliscy krewni – Koniecposcy, dzięki korzystnemu dla nich podziałowi dziedzictwa, mogli sięgać po najwyższe urzędy w państwie.
Rodzina Koniecpolskich wygasła w początkach XVIII wieku, nie ma już w Polsce Rokszyckich. Rodzina Pągowskich h Pobóg przetrwała do dziś.


Dodaj komentarz