Genealogia. Jak to się robi w Ameryce?

Genealogia w ameryce Grażyna Rychlik

Spotkanie odbyło się 4.04.2016.
Prelegent: Grażyna Rychlik, członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Pełny tytuł: „Genealogia. Jak to się robi w Ameryce? Czy możemy się czegoś nauczyć od nowego świata?”

Prezentacja poświęcona funkcjonowaniu genealogii w Stanach Zjednoczonych. Omawiane zagadnienia: najstarsze i największe towarzystwa genealogiczne, ich działalność bieżąca, edukacyjna oraz wydawane przez nie publikacje, także te doskonalące style zapisu genealogicznego, wypracowane w USA; najważniejsze konferencje i targi genealogiczne; edukacja genealogiczna (w tym na poziomie akademickim i ustawicznym); wybór publikacji genealogicznych od podręczników akademickich do prasy popularnej i co najważniejsze standardy dotyczące różnych aspektów genealogii, a w szczególności starannych poszukiwań genealogicznych, prowadzących do niepodważalnych wyników.
W szczególności autorka chciała zwrócić uwagę na mało rozwinięte w Polsce aspekty genealogii takie jak bardzo silnie rozbudowana i różnorodna działalność stowarzyszeń genealogicznych, płatne kursy i szkolenia na temat genealogii oraz dziedzin pokrewnych, wspierających poszukiwania.
Główny celem przyświecający przy opracowywaniu tej prezentacji było pokazanie, w jaki sposób genealogia funkcjonuje w kraju, który wydaje się odgrywać wiodącą rolę w rozwijaniu tej dziedziny na skalę globalną

W trakcie prezentacji można było obejrzeć różnego rodzaju publikacje; i co najważniejsze standardy w genealogii.
Link do prezentacji na blogu autorki

Pani Grażyna Rychlik amatorsko i zawodowo zajmuje się genealogią od 2005 r. Bada osiem męskich i żeńskich linii swoich pradziadków, pochodzących w przeważającej części (ale nie tylko) z północnego i północno-zachodniego Mazowsza. Wyniki poszukiwań genealogicznych dotyczące jednej z tych rodzin zostały opublikowane w 2015 r. w książce Praktykowanie genealogii. Pieniążkowie z Jedlińska XVIII-XIX w. W zawodowej działalności genealogicznej Grażyna Rychlik zajmuje się głównie poszukiwaniami problemowymi, mającymi na celu odnalezienie miejsca pochodzenia przodków czy odpowiedzi na pytania nurtujące potomków. Najwięcej klientów pochodzi z USA, skąd wzięła się konieczność zapoznania się z funkcjonowaniem genealogii w USA. Z braku możliwości kształcenia się w dziedzinie genealogii w Polsce odbyła studia zawodowe na poziomie akademickim w centrum szkolenia zawodowego – Center for Professional Education – na Boston University. Jest członkiem kilku stowarzyszeń genealogicznych, między innymi Association of Professional Genalogists w skrócie APG.


Dodaj komentarz