Genealogia genetyczna w praktyce

Genealogia genetyczna Łukasz Łapiński

Spotkanie odbyło się 29.02.2016.

Prelegent: dr Łukasz Lubicz Łapiński, historyk i genealog

Pełny tytuł: „Genealogia genetyczna w praktyce. Wykorzystanie badań DNA do analiz pokrewieństwa na przykładzie rodzin pogranicza mazowiecko-podlaskiego”

Brawurowo poprowadzony wykład dr Łukasza Lubicz Łapińskiego był kolejnym wykładem z serii poświęconej genealogii genetycznej – poprzednio o badaniach genetycznych mówił Łukasz Maurycy Stanaszek. Dr Łapiński najpierw w przystępny sposób wprowadzał słuchaczy w dalsze tajniki badań genetycznych, takich jak rodzaje testów (Y-DNA – DNA chromosomu Y, mtDNA – DNA mitochondrialny, atDNA – DNA autosomalny) prowadzone przez różne organizacje komercyjne (np. Family Tree DNA, AncestryDNA).
Następnie przedstawił praktyczne wykorzystanie badań genetycznych w poszukiwaniach genealogicznych. W tej części bardzo szczegółowo został zaprezentowany przypadek rodziny Łapińskich z Łap. Projekt ten stanowi kontynuacje badań genealogicznych prowadzonych metodami klasycznymi. Od 2008 roku dzięki genealogii genetycznej genetycznym udało się zbadać jeszcze szerszą populację rodu Łapińskich i powiązać ze sobą w konkretne rodziny. W tej części wykładu autor skupiał się na badaniach Y-DNA – czyli badaniu chromosomu Y, dziedziczonego w męskiej linii rodu.
Na zakończenie dr Łapiński pokazał wstępne wnioski badań genetycznych nad szerszą populacją oraz . Po wykładzie nastąpiła długa dyskusja, która podobno była jeszcze kontynuowana do późnych godzin nocnych poza salą wykładową.

Genealogia genetyczna staje się coraz bardziej atrakcyjnym tematem. Zjawisko przybiera na sile ze względu na spadające ceny i rosnąca dokładność, dzięki czemu jest coraz więcej materiałów porównawczych. Niestety, też narasta wokół niej wiele mitów, nieporozumień. Dlatego też tematykę będziemy kontynuować. Bo i podczas wykładu wiele wątków zostało poruszonych w zarysie, dlatego wstępnie umówiliśmy się z dr. Łapińskim na kolejny wykład. Prawdopodobnie już w pierwszej połowie 2017 roku.

Relacja wideo

dr Łukasz Lubicz Łapiński

Prelegent zajmuje się badaniami drobnej szlachty mazowiecko-podlaskiej. Jest autorem monografii o rodzinie Łapińskich z Łap. Od kilku lat zajmuje się badaniami DNA do celów genealogicznych prowadząc szereg projektów populacyjnych. Jest pomysłodawcą serwisu „Genealogia Genetyczna” zajmującego się pośrednictwem i interpretacją badań DNA.


Dodaj komentarz