Biblioteki cyfrowe

Biblioteki Cyfrowe Monika Bayer

Spotkanie odbyło się 25.01.2016.
Prelegent: Monika Bayer-Smykowska, członek Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski w Łodzi i Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej

Biblioteki cyfrowe – źródłem informacji dla genealogów

Autorka przybliżyła pojęcia „biblioteki cyfrowej”, cyfryzacji dokumentów oraz historię bibliotek cyfrowych w Polsce. Istotną częścią spotkania była systematyka instytucji udostępniających zbiory w Internecie oraz zestawienie ich adresów. Wiele osób, nawet biegłych w tym zakresie było zdumionych ich liczbą. Prelegentka omówiła również ważne w naszych poszukiwaniach genealogicznych biblioteki zagraniczne. Następnym ważnym elementem wystąpienia były praktyczne porady jak używać bibliotek – jak odnajdywać tam interesujące informacje. Nie zabrakło również przykładów najczęściej popełnianych błędów oraz sposobów na ich uniknięcie.

Doskonałym uzupełnieniem do wykładu są materiały z warsztatów. które Pani Monika Bayer-Smykowska przeprowadziła w Towarzystwie Genealogicznym Centralnej Polski.


Dodaj komentarz