Kategoria: informacje innych organizacji

  • Projekt Kolejarze z Wileńszczyzny

    Projekt Kolejarze z Wileńszczyzny

    Szanowni Państwo! Stacja Muzeum w Warszawie realizuje właśnie projekt „Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. Kolejarze z Wileńszczyzny”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dotację uzupełnią środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środki własne Stacji Muzeum. W ramach projektu zostanie wydana książka opowiadająca o…