Etnogeneza Słowian w świetle badań genetycznych z terenów ziem Polski


27 marca 2023 (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Klubokawiarni POŻYTECZNA w Alei Niepodległości 135 (tuż przy stacji Metro Racławicka) odbyło się spotkanie Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Prelekcję na temat Etnogeneza Słowian w świetle badań genetycznych z terenów ziem Polski  poprowadził Łukasz Maurycy Stanaszek antropolog i archeolog, kustosz dyplomowany, kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, popularyzator nauki, badacz i odkrywca Urzecza (gwar. Łurzyce), podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego.

Nieliczne źródła pisane i wciąż napływające znaleziska archeologiczne jednoznacznie wskazują, że początków Słowian należy szukać w tzw. kulturze kijowskiej nad górnym i środkowym Dnieprem. W ostatnich latach analizy genetyczne (DNA) stały się znakomitym narzędziem w badaniach etnogenetycznych, wzbogacając dotychczasowe ustalenia historyków, archeologów i antropologów. W przypadku pochodzenia Słowian – ze względu na obrządek ciałopalenia – możemy jedynie porównać ich mocno już zhybrydyzowaną, średniowieczną strukturę genetyczną (po X w.) do struktur wcześniejszych, sprzed czasu ich hipotetycznej ekspansji. Pomocne w ustaleniach przynależności kulturowej i ruchów migracyjnych są też badania niektórych grup ludności współczesnej, odznaczających się niekiedy dość sporą stabilnością osadniczą.

Nagranie rozmowy z Łukaszem Maurycym Stanaszkiem na temat Etnogeneza Słowian w świetle badań genetycznych z terenów ziem Polski (nie ze spotkania).