Angielewscy, Malinowscy, Kopczyńscy


Spotkanie odbyło się 26.05.2014.

Prelegent: Mirosław W. Szewczyk Wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Angielewscy, Malinowscy, Kopczyńscy – 200 lat w Warszawie.
Nietypowe kwerendy – ciekawe wyniki.”

Prelegent, potomek tytułowych rodzin, przedstawił przebieg i sposoby zbierania materiałów do swoich 3 książek, będących rodzinnymi monografiami. W miarę zagłębiania się w rodzinne dzieje, korzystał z wielu zróżnicowanych źródeł, odnajdując swoich przodków, poznając miejsca i czasy, w których żyli. Zaprezentował zdjęcia, dokumenty i fragmenty ciekawych tekstów z XIX i początku XX w.

Te małe monografie zostały napisane z myślą o zainteresowaniu rodziny swoją przeszłością, jak również mogą być materiałem inspirującym do poznania historii miejsc związanych z dziejami rodzin, w tym przede wszystkim Warszawy oraz inspiracją do wycieczek śladami przodków.

Z opracowanych przez autora monografii i związanych z nimi drzew genealogicznych korzystały także dzieci z wymienionych rodzin we własnych pracach w ramach programu szkolnego.


Dodaj komentarz