Akta ziemskie i grodzkie jako źródło do poszukiwań genealogicznych

Akta ziemskie i grodzkie jako źródło do poszukiwań genealogicznych

Spotkanie odbyło się 24 września 2018

Prelegent: dr. Michał Kulecki z Archiwum Głównego Akt Dawnych

Akta ziemskie i grodzkie jako źródło do poszukiwań genealogicznych

Michał Kulecki studiował historię w latach na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1979-1983 był słuchaczem studiów doktoranckich, tytuł doktora uzyskał w 1994 r. Pasjonuje się muzyką. Ukończył Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec, studiował też kompozycję na Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1983 r. pracuje w Oddziale I materiałów archiwalnych z okresu dawnej Rzeczypospolitej (do 1795 r.), a od 1998 r. jest kierownikiem tegoż oddziału.

Zdjęcia ze spotkania wykonane przez Igora Strojeckiego