Genealogia to nie tylko drzewa


Spotkanie odbyło się 27.10.2014.
Prelegentka: Ewa Rubaszewska

Genealogia to nie tylko drzewa. Zmagania z archiwum rodzinnym

Prelegentka posiada bogate archiwum rodzinne będące przyczynkiem do odkrywania historii poszczególnych osób i rodzin. Przetrwało ono powstanie warszawskie schowane pod pryzmą węgla. Obecnie jest obiektem starannej troski właścicielki opracowującej zbiór.


Dodaj komentarz