Genealogia i genetyka rodzin Raczko

Genealogia i genetyka Rodu Raczko

Spotkanie odbyło się 27.04.2015.
Prelegent: Waldemar Raczko, członek WTG


Genealogia i genetyka rodzin Raczko

W wyniku prawie dziesięcioletnich badań dokumentów archiwalnych i analizy publikacji genealogicznych okazało się, że na przestrzeni wieków żyło kilka szlacheckich rodzin Raczko lub Raczkowicz nie spokrewnionych z sobą w linii męskiej. Przodkowie wszystkich tych rodzin w XV wieku zamieszkiwali Wielkie Księstwo Litewskie. Ze względu na częsty brak określenia rodu (herbu), pomimo potwierdzonego szlachectwa, kilkanaście osób przeprowadziło testy genetyczne w celu określenia haplogrupy najbliższej rodziny, potwierdzenia wzajemnego pokrewieństwa i ustalenia regionów pochodzenia praprzodków, a także możliwość porównania wyników testów z kilkuset tysiącami opublikowanych wyników dostępnych m.in. na portalu http://www.ysearch.org

Efekt powyższych badań genealogicznych i genetycznych był prezentowany przy wykorzystaniu opracowanej przez autora witryny rodzinnej.

Relacja wideo


Dodaj komentarz