Dylematy polityczne Rostworowskich na przestrzeni Historii Polski

Genealogia Roztworowskich

Spotkanie odbyło się 23.02.2015.
Prelegent: Stanisław Jan Rostworowski, autor pomnikowego, dwutomowego dzieła: ,,Monografia rodziny Rostworowskich. Lata 1386-2012”

Dylematy polityczne Rostworowskich na przestrzeni Historii Polski

Pisanie ,,Monografii rodziny Rostworowskich” pochłonęło autorowi 19 lat pracy. Obejmuje wieloletni dorobek badawczy zmarłego we Francji Stefana Mariana Rostworowskiego uzupełniony późniejszymi, wieloletnimi kwerendami archiwalnymi.
Publikacja zawiera ponad 600 ważnych zdjęć rodzinnych i dokumentów, przybliża dorobek pisarski i dzieła artystyczne autorstwa Rostworowskich, a także przedstawia miejsca uświęcone pomnikami i epitafiami rodowymi.
Całość uzupełniona jest tablicami genealogicznymi oraz indeksami liczącymi wiele tysięcy nazwisk.


Dodaj komentarz