Skarby w archiwach sądowych i jak je odnaleźć

Skarby w archiwach sądowych

Spotkanie odbyło się 30.01.2017.

Prelegent: Bartłomiej Czyżewski wykształcenia prawnik, pracownik sądu w Łodzi, członek TGCP

Skarby w archiwach sądowych i jak je odnaleźć

Prelegent mówił między innymi o rodzajach dokumentacji sądowej, miejscach jej przechowywania, podziale akt sądowych na kategorie. Także przybliżył tematykę współczesnych i dawnych ksiąg wieczystych (hipotecznych), oraz akt notarialnych. Bartłomiej zaprezentował przykładowe zasoby archiwów i możliwości dostępu do nich.
Była też część praktyczna – jak szukać. Czyli jak to wygląda jak się pójdzie do sądu, co robić i mówić. Wzbudziła ona długą dyskusję, kontynuowaną w kuluarach na temat podawania uzasadnienia w podaniach o dostęp do dokumentów. Zwolennikom podawania podstawy prawnej nie udało się dojść do ustalenia wspólnego stanowiska ze zwolennikami podstawy faktycznej (czyli, że potrzebujemy tego dokumentu do badań genealogicznych). Ze znanych nam innych dyskusji na ten temat, urzędnicy również nie mają wspólnego stanowiska.

Bartłomiej Czyżewski jest członkiem Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, z wykształcenia prawnik, pracuje w sądzie w Łodzi. Oprócz genealogią interesuje się numizmatyką (blog Monetkowe bajania) i jedzeniem (blog Obiednie), ale dzięki uprawianym sportom, to ostatnie zupełnie nie wpływa na jego sylwetkę.


Dodaj komentarz