Rejestracja na 6. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne 2024


6. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne
6th Central European Genealogy Meeting 2024
25-26 maja 2024 / May, 25th-26th 2024

Miejsce / Venue: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul. Broniewskiego 48, Warszawa / Warsaw (Poland)
Udział jest bezpłatny / Participation is free of charge

Uwaga: Liczba uczestników warsztatów będzie ograniczona. Poinformujemy o zamknięciu list i zaakceptowaniu uczestników. W przypadku nadmiaru chętnych utworzona będzie lista rezerwowa.

Wybierz / Choose

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe. / Fields marked with an asterisk * are mandatory

Wysłanie formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że konferencja może być nagrywana, transmitowana oraz będą wykonywane zdjęcia. Zgodnie z prawem zgoda osoby sportretowanej na zgromadzeniu publicznym nie jest konieczna do wykorzystania jej wizerunku (w tym głosu).
Submission is tantamount to accepting that the conference can be recorded, broadcast and photographed. According to the law the consent of a person portrayed at a public meeting is not necessary to use his/her image (including voice).
Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do kontaktu, rozpatrzenia i akceptacji zgłoszenia. Administratorem danych jest Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania przedmiotowej konferencji lub podobnych konferencji i wydarzeń w przyszłości. Dane mogą być udostępnione innym współorganizatorom konferencji. W każdej chwili możesz żądać wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych.
Providing data is voluntary, although necessary for contact, consideration and acceptance of the application. The data administrator is the Warsaw Genealogical Society. The personal data provided will be processed solely for the purpose of organizing the conference in question or similar conferences and events in the future. The data may be made available to other conference co-organizers. You can request to view, correct or delete your data at any time.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą (i katalog spam) i potwierdź swoje zgłoszenia.
UWAGA! Wirtualna Polska (adres@wp.pl) i niektóre inne systemy pocztowe blokują maile z linkiem do potwierdzenia rejestracji.
Jeśli nie otrzymasz maila potwierdzającego napisz do nas na adres wtg@wtg.org.pl

Please check your inbox (and spam folder) and confirm your submission.
ATTENTION! Wirtualna Polska (adres@wp.pl) and some other e-mail systems block e-mails with a link to confirm registration.
If you do not receive a confirmation e-mail, write to us at wtg@wtg.org.pl

W przypadku chęci zapisania kolejnych osób prosimy o kontakt mailowy wtg@wtg.org.pl

If you want to sign up more people, please contact us by e-mail wtg@wtg.org.pl

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą (albo katalog na spam) i potwierdź swoje zgłoszenia.

Warszawskie Spotkania Genealogiczne WTG