Przodkowie uniccy i prawosławni

Przodkowie uniccy i prawosławni

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego,
które odbędzie się 29 stycznia 2024 (poniedziałek) o godzinie 18:00
Klubokawiarni POŻYTECZNA w Alei Niepodległości 135
(tuż przy stacji Metro Racławicka).

Prelekcję pod tytułem: Przodkowie uniccy i prawosławni wygłosi członek WTG Damian Panasiuk. 

Damian Panasiuk — ekonomista środowiska, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 40 lat zgłębiający losy ludności pogranicza na Chełmszczyźnie. Brał udział w odnowieniu cmentarza prawosławnego w Czerniczynie k. Hrubieszowa po 70 latach od jego opuszczenia.

Na wschodniej Lubelszczyźnie (Chełmszczyźnie i Podlasiu) wiele osób ma nazwiska z zachodnioukraińską końcówką „-uk”. Niewielu jednak stara się dotrzeć do swoich korzeni, nieliczni z zaskoczeniem dowiadują się, że ich przodkowie przed 1905 roki byli prawosławnymi, a jeszcze wcześniej unitami (grekokatolikami). Unicka diecezja chełmska była ostatnią w imperium rosyjskim i została zlikwidowana w 1875 roku. Rusini chodzący do cerkwi grekokatolickiej byli zmuszeni do przejścia na prawosławie. Dopiero po 30 latach akt tolerancyjny cara pozwolił im na zmianę wyznania. W efekcie ludność mówiąca kiedyś po ukraińsku po 1905 roku stała się wiernymi kościoła rzymskokatolickiego i w 1945 roku jako Polacy nie została wysiedlona do ZSRR. Prelekcja pokaże tło historyczne zmian religijnych i trudności w poszukiwaniach genealogicznych, które wynikają z istnienia równoległej sieci parafialnej grecko i rzymskokatolickiej, zmian zapisu imion i nazwisk z wersji ukraińskiej na rosyjską i polską oraz „bieżeństwa” czyli przymusowej ewakuacji ludności do Rosji w 1915 roku.

Klubokawiarna POŻYTECZNA jest prowadzona przez fundację opiekującą się osobami z niepełnosprawnościami. Przed i podczas spotkania można będzie kupić świetnie wypieki, a przed spotkaniem nawet zjeść obiad. Zachęcamy do wypróbowania oferowanych potraw, tym bardziej że lokal na spotkanie jest nam użyczany nieodpłatnie.

Skarbnik przypomina członkom WTG o składkach w kwocie 90 zł płatnych na konto Credit Agricole Bank Polska S.A. nr 90 1940 1076 3218 2246 0000 0000