Polacy w Harbinie. Co kryją kolejowe archiwa rodzinne?


Spotkanie odbyło się 22 stycznia 2020

Prelegentka: Dominika Leszczyńska – absolwentka historii sztuki (KUL) i muzealnictwa (Ecole du Louvre), autorka lub redaktorka wielu publikacji z zakresu historii i kultury, stypendystka rządu francuskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; obecnie pracuje w Stacji Muzeum w Warszawie.

Tak pisze o sobie: Interesuje mnie reportaż biograficzno-historyczny i to, co kryją archiwa rodzinne. Są w moim przekonaniu istotnym źródłem dla badaczy, niestety często pomijanym – ożywiają i przybliżają wielką historię. Wobec szczątkowości danych archiwalnych, przetrzebionych przez wojny i inne zawieruchy dziejowe – bywają nieraz jedynym źródłem wiedzy na dany temat. Wychowałam się na rodzinnych opowieściach, moi rodzice wykazywali zawsze zainteresowanie i szacunek wobec rodzinnych pamiątek. Podczas spotkania będzie także mowa o książce: „Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska”