Kurpie Zielone. (Nie)znana część Mazowsza. Maria Weronika Kmoch

Kurpie Zielone

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego,
które odbędzie się 26 lutego 2024 (poniedziałek) o godzinie 18:00
Klubokawiarni POŻYTECZNA w Alei Niepodległości 135
(tuż przy stacji Metro Racławicka).

Prelekcję pod tytułem: Kurpie Zielone. (Nie)znana część Mazowsza wygłosi pani Maria Weronika Kmoch — historyczka i regionalistka, popularyzująca historię i kulturę regionu kurpiowskiego

Kurpie Zielone to zarówno określenie regionu, jak i  grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca teren Puszczy Zielonej na Mazowszu.

Zasiedlanie Puszczy Zielonej nasiliło się w XVII wieku. Wcześniej Puszczę Zieloną zamieszkiwano wyłącznie sezonowo, podczas prac dla książąt mazowieckich, a potem królów polskich. Po potopie szwedzkim zaczęło się stałe osadnictwo, najczęściej o charakterze rolniczym. Część osadników stanowili emigranci z luterańskich Prus Książęcych, a część chłopi pańszczyźniani – uciekinierzy z majątków szlacheckich oraz szlachta, w tym także banici.

Specyficzne środowisko i historyczne doświadczenia są przyczyną, dla której tzw. kurpiowski charakter utożsamiany jest z uporem, oszczędnością i umiłowaniem wolności. Ten mit ukształtowały wydarzenia z XIX wieku. Podczas obydwu powstań narodowych Kurpie prowadzili wyjątkowe liczne bitwy i potyczki z zaborcą.

Maria Weronika Kmoch – historyczka, regionalistka, nauczycielka, wikipedystka, działaczka społeczna. Autorka bloga Kurpianka w wielkim świecie (www.kurpiankawwielkimswiecie.pl), dwóch książek i setek artykułów z zakresu historii regionalnej. Badaczka historii i dziedzictwa Północnego Mazowsza, szczególnie Kurpiowszczyzny i rodzinnej gminy Jednorożec. Członkini Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Związku Kurpiów oraz organizacji pozarządowych w powiecie przasnyskim i makowskim. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Północno-Mazowiecki w Ciechanowie. Przy Stowarzyszeniu „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” od 2018 r. prowadzi Jednorożeckie Archiwum Społeczne. Organizatorka i koordynatorka szkolnych i regionalnych projektów opartych o Wikipedię, np. akcji „Wikipedia na Kurpiowszczyźnie”.

Podczas spotkania będzie można się zapoznać z biuletynem Quaerenda.

Serdecznie zaprasza 

Zarząd WTG