Dzieje potomków Jana Henryka KLAWE

Maria Klawe Mazurowa Książka Z Meklemburgii do Warszawy, dzieje potomków Jana Henryka KLAWE

Spotkanie odbyło się 27.02.2017, Prelegentka: Maria Klawe-Mazurowa

O książce „Z Meklemburgii do Warszawy, dzieje potomków Jana Henryka KLAWE”

„Z Meklemburgii do Warszawy” to pierwszy tom zapowiadanej trylogii „Dzieje potomków Jana Henryka KLAWE”. Tom pierwszy zawiera historię jego, dwu pokoleń jego potomków i ich rodzin. Jan Henryk KLAWE był imigrantem z Niemiec, młynarzem, który po 3 rozbiorze Polski przywędrował na ziemię polskie. Osiedlił się on w mieście Warta, gdzie mielił zboże w miejskim, a potem własnym wiatraku. Tylko jeden z synów, najmłodszy poszedł w ślady ojca i prowadził wiejski młyn w piotrkowskim. Również i jego synowie kontynuowali tę tradycję. Pozostali trzej synowie Jana Henryka KLAWE zamieszkali w Warszawie i tu zakładali rodziny. Dwu z nich zostało piekarzami, a trzeci ślusarzem. Potomkowie najstarszego z braci byli wierni Warszawie mieszkając i zakładają własne firmy rzemieślnicze, które później stworzyły podwaliny wielkiego przemysłu warszawskiego – piwowarskiego i farmaceutycznego.

W wyniku dogłębnych kwerendy autorka mogła nam opowiedzieć ni tylko kim byli potomkowie Jana Henryka Klawe, ale również gdzie mieszkali, jak wyglądały ich domy, ale też jakie mieli słabostki i przyjemności, czy nawet jak się ubierali w połowie XIX wieku. Poszukiwania w informacji w prasie warszawskiej dały rezultat w postaci wiedzy, jak się udzielali społecznie i w jakich akcjach dobroczynnych uczestniczyli.

Na kartach książki czytelnik może obserwować, jak Klawowie stopniowo przekształcali się z warszawskich rzemieślników pochodzenia niemieckiego w polskich mieszczan i przemysłowców, obywateli miejskich i wiejskich.

Z panią Marią Klawe-Mazurową mieliśmy już okazję się spotkać w zeszłym roku, gdy opowiadała o różnych pułapkach czyhających na genealogów.

Maria Klawe-Mazurowa jest z wykształcenia historykiem, autorka skryptów, materiałów edukacyjnych i źródłowych oraz przeszło setki artykułów popularyzujących reformę edukacji i metody nauczania historii. Przed kilku laty podjęła pogłębioną kwerendę archiwalną dotyczą Jana Henryka KLAWE, Efektem poszukiwań jest dotarcie do wielu źródeł wyjaśniających kwestie do tej pory błędnie przedstawiane na kartach lektury przedmiotu.

Zdjęcia ze spotkania wykonane przez Igora Strojeckiego.


Dodaj komentarz