Dawne dokumenty notarialne

Dawne dokumenty notarialne

Spotkanie odbyło się 29.05.2017.

Prelegentka: Izabela Heropolitańska

Dawne dokumenty notarialne – część I (część II odbędzie się w sezonie jesienno- zimowym)

Na prelekcji zostały poruszone następujące tematy:
Historia notariatu
Pozycja notariusza dawniej i dziś
Ustawy notarialne od 1808 r. do 1991 r.
Obszar działania notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Rodzaje dokumentów notarialnych – od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty, jakie musiały być sporządzane przez notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty, jakie mogły być sporządzane przez notariuszy od 1808 r. do 1939 r.
Dokumenty notarialne, których oryginały musiały pozostać w kancelarii notarialnej
Dokumenty, które po sporządzeniu nie pozostawały w kancelarii notarialnej
Przykłady dokumentów sporządzonych przez notariuszy
Dokumenty składane notariuszowi w depozyt
Przekazywanie dokumentów notarialnych do sądów hipotecznych
Losy dokumentów notarialnych po śmierci notariusza albo po zaprzestaniu przez niego praktyki notarialnej
Typowe dokumenty, jakie zawierają akta notariuszy
Udostępnienie dokumentów notarialnych przez sądy rejonowe – wydziały ksiąg wieczystych
Udostępnianie dokumentów notarialnych przez Archiwa Państwowe – przepisy a praktykaIzabela Heropolitańska – prawnik, specjalistka min. z zakresu prawa wekslowego oraz ksiąg wieczystych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka 23 książek, które osiągnęły łącznie 63 wydania (plus 3 w przygotowaniu) oraz wielu artykułów, opublikowanych w miesięczniku genealogicznym More Maiorum, dot. udostępniania przez USC oraz archiwa różnego rodzaju dokumentów.

Dodaj komentarz